Now showing items 20833-20852 of 47552

  • dujardin 

   Kortemark (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2005-01-14)
  • dujardin legende 

   Kortemark (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2005-01-14)
  • dujardin uitsnede 

   Kortemark (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2005-01-14)
  • dujardin volledig 

   Kortemark (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 2005-01-14)
  • dulleweggeleed 

   Brugge (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1998-12-24)
  • dulleweggeleed legende 

   Brugge (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1998-12-24)
  • dulleweggeleed uitsnede 

   Brugge (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1998-12-24)
  • dulleweggeleed volledig 

   Brugge (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1998-12-24)
  • Durmen 

   Nevele (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1999-06-11)
  • Durmen legende 

   Nevele (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1999-06-11)
  • Durmen uitsnede 

   Nevele (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1999-06-11)
  • Durmen volledig 

   Nevele (Ministerie van de vlaamse gemeenschap, 1999-06-11)
  • Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2009 

   Herwig Peeters (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   Duurzaam beleggen weerstaat financieel-economische crisis. Het nieuwe MIRA-rapport ‘Duurzaam beleggen en sparen in België’ toont aan dat de duurzame beleggingsmarkt in België beduidend beter stand hield tijdens de ...
  • Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2010 

   Herwig Peeters; Matilde Defraeije; Aymeric André-Dumont (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   In opdracht van MIRA actualiseerde Forum ETHIBEL vzw de tijdreeks van duurzaam sparen en beleggen. Ondanks de financieel-economische crisis groeide de Belgische duurzame beleggings- en spaarmarkt gestaag verder in ...
  • Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2011 

   Herwig Peeters; Sammy Raeymaekers (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Duurzaam sparen en beleggen tonen hun potentieel. Het solidair en duurzaam sparen verdubbelde in 2011, maar blijft met een marktaandeel van slechts 1,27 % vrij beperkt. Het marktaandeel van duurzame beleggingsproducten nam ...
  • Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2012 

   Herwig Peeters; Sammy Raeymaekers (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Dit rapport actualiseert de bestaande tijdsreeksen voor duurzaam beleggen en duurzaam sparen. De cijfers gelden voor de Belgische markt; deelcijfers voor Vlaanderen zijn niet beschikbaar.Financiële instellingen en markten ...
  • Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2013 

   Herwig Peeters; Caroline van den Buijs; Sofie Geerts (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2014)
   Financiële instellingen en markten kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling door te participeren in of door het aanbieden van duurzame beleggings- en spaarproducten. In opdracht van MIRA (Milieurapport ...
  • Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2014 

   Herwig Peeters; Caroline van den Buijs (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2015)
   De markten voor duurzaam sparen en duurzaam beleggen evolueren positief en in verhouding tekenen ze een hogere groei op dan de traditionele markten. Hierdoor is er voor beide segmenten een groei in het marktaandeel. Dat ...
  • Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2015 

   Herwig Peeters; Guy Mattan; Stefanie Nijs; Laura Uwase; Ro Van den broeck (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2016)
   Het duurzaam belegd vermogen in België kende in 2015 opnieuw een stijging, zowel in het absoluut belegde vermogen als het relatieve aandeel ten opzichte van het totaal belegde vermogen. Het duurzaam sparen daarentegen kende ...
  • Duurzaam sparen en beleggen: actualisatie tot 2017 

   Ro Van den broeck; Laura Uwase; Luc Van Liedekerke; Quentin Tran; Kenny Frederickx (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2018)
   Dit rapport toont dat zowel het aanbod als het volume aan duurzame beleggingen fors toeneemt.De huidige maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid lijkt weerklank te vinden in de financiële markten. Sustainable finance ...