Collections in this community

Recent Submissions

 • Verkenning van omgevingsimpact van deelsystemen in Vlaanderen 

  Maarten Dubois, Lies De Meyer, Isabeau Vandorpe, Dirk Lauwers, Nina De Jonghe, David Dhooge, Koen Wynants (2020)
  De Vlaamse overheid, Departement Omgeving, wil de effecten van verschillende deelsystemen inkaart brengen om toekomstig beleid te onderbouwen. De nadruk van het onderzoek ligt op hetverzamelen van actuele kennis over ...
 • How to Attract the Right Economic Activities in a Certain Spatial Environment? 

  Jan Zaman, Inge Pennincx, Sophie De Mulder (2020)
  In de afgelopen jaren heeft ons onderzoek de ruimtelijke patronen en organisatie vaneconomische activiteiten. Om deze bevindingen te koppelen aan het beleid hebben we de concepten van vraag en aanbod geïntroduceerd.aanbo ...
 • Bodemerosierisico-indicator Vlaanderen (2008-2019) 

  Martien Swerts, Sander Broekaert, Petra Deproost , Daan Renders, Katrien Oorts (2020)
  Dit document beschrijft de berekening van de Bodemerosierisico-indicator voor Vlaanderen. De berekening werd uitgevoerd voor de jaren 2008 tot en met 2019. De Bodemerosierisico-indicator is een nieuwe Vlaamse indicator die ...
 • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

  M. Van Den Eeckhaut, Jean Poesen, G. Verstraeten, G. Govers (2005)
  Naast bodemerosie door water, wind, bewerking en rooien van gewassen (vooral wortel- en knolgewassen) treedt er in Vlaanderen eveneens massatransport op (Vanmaercke-Gottigny 1980, Poesen et al. 1996, Ost et al. 2003). ...
 • Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen 

  R Keersmaekers, J Maertens, Dionys Van Gemert (2005)
  Massabewegingen kunnen door meerdere oorzaken worden teweeggebracht, namelijk:- een te geringe veiligheid t.a.v. de globale stabiliteit. Als gevolg daarvan kan er zich een afschuiving voordoen langsheen een glijvlak of kan ...
 • Rapport gevoeligheidskaart massabewegingen Vlaamse Ardennen 

  M Van Den Eeckhaut, J. Poesen, G. Verstraeten (2007)
  In een vorig project, “Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen (massatransport) in de Vlaamse Ardennen” (OL200200162 'Landverschuivingen'), werd een model ontworpen voor het opstellen van een gevoeligheidskaart ...
 • Rapport uitbreiding fase 3 gevoeligheidskaart grondverschuivingen Vlaanderen 

  M. Van Den Eeckhaut, J. Poesen (2009)
  Tijdens het project “Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen (massatransport) in de Vlaamse Ardennen” (OL200200162 'Landverschuivingen') werd een model ontworpen voor het opstellen van een gevoeligheidskaart ...
 • Buda 

  Geen auteur gevonden (2018)
  Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de site geanalyseerd, en vervolgens ...
 • Buda 

  Geen auteur gevonden (2018)
  Dit is een van de drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel.Deze studies zijn bedoeld als uitbreiding op basis ...
 • Buda 

  Geen auteur gevonden (2018)
  Dit laatste boekje is een aanvulling op de andere drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel. Het verkent verdere ...
 • Buda 

  Geen auteur gevonden (2018)
  Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de inleidingen het verhaal van het ...
 • Buda 

  Geen auteur gevonden (2018)
  De presentatie is een weergave van verschillende ontwerpstrategieën voor de economische verdichting in Buda, een gebied in de noordrand van Brussel. Het is een samenwerking met Sheffield School of Architecture, en georganiseerd ...
 • A good City has Industry 

  Geen auteur gevonden (2016)
  Steden zijn de incubatoren en de motoren van de economie.We zien de verschillende economische tijdperken in hunarchitectuur en structuur. In de afgelopen decennia heeft devernieuwing van de Europese stad ging gepaard met ...
 • Industrious Flanders and Brussels – the Northern Area case 

  Jan Zaman, Inge Pennincx (2015)
  Al bijna twee jaar beginnen Vlaanderen en Brussel voorzichtig samen te werken op het gebied van territoriale uitdagingen. Het grensoverschrijdende noordelijke gebied, met oude industrieterreinen, de luchthaven, nieuwe ...
 • De Fabrieksstraat 

  Geen auteur gevonden (2015)
  Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau. Onder impuls van ruimteVlaanderen werd TOP Noordrand opgezet. TOP Noordrand brengt alle belanghebbenden uitde noordrand rond Brussel samen en probeert ...
 • De juiste plek 

  Jan Zaman, Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Elsie Fauconnier (2017)
  ‘De juiste plek’ is een strategisch rollenspel dat inzicht levert in de totstandkoming van economische locaties. Het spel is bedoeld voor 10 spelers: 3 ondernemers, 3 vastgoedontwikkelaars, 3 gemeenten en 1 spelleider/centrale ...
 • How to rework the city we have – Inductive planning to provide jobs and skills in old industrial areas. 

  Jan Zaman (2016)
  Deze innovatieve planningsaanpak is gericht op het creëren van banen en het ontwikkelen van vaardigheden voor industriële enarbeiders. We willen de grotendeels lege, ongebruikte of onderbenutte ruimtes inoude industriegebieden ...
 • Studie segmentatie van werklocaties 

  Geen auteur gevonden (2016)
  De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...
 • Studie segmentatie van werklocaties 

  Geen auteur gevonden (2016)
  De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in dit onderzoek verder uitgediept a.d.h.v. vijf ...
 • Studie segmentatie van werklocaties 

  Pieter Vandewiele, Fien Vandeghinste, Maarten Gheysen, Koen Van den Troost (2016)
  De studie segmentatie II is een vervolg op een eerste studie rond bedrijfslocaties die verder segmentatie I zal genoemd worden. De opdeling in segmenten naar investeringen in de omgeving en de mate van verweving werd in ...

View more