Now showing items 1-5 of 5

  • Afstemmen van milieumeetnetten en -meetstrategieën op het biomonitoringsprogramma 

   G. Koppen; F. Lefebre; A. Colles; K. Van de Vel; J. Vliegen; L. Regniers; F. Geyskens; F. Boonen; L. Verbeke; E. Goelen; G. Schoeters
   België behoort tot de meest verstedelijkte landen van de hele wereld. Het telt 15 stedelijke gebieden met ten minste 80.000 inwoners, samen goed voor zo'n 53% van de totale bevolking. Die stedelijke gebieden bevinden zich ...
  • Milieu en Gezondheid 2021 

   V. Verheyen; E. Govarts; I. Loots; V. Nelen; E. Den Hond; W. Baeyens; L. Belova; E. Bijnens; R. Braeken; L. Bruckers; D. Coertjens; A. Colles; A. Covaci; A. De Decker; S. De Henauw; L. Engelen; S. Fernandez; C Franken; I. Gabaret; Robbe Geerts; G. Lepoint; L. Gilissen; L Godderis; Y. Jeong; A. Kestens; D. Kim; G. Koppen; M. Leermakers; B. Morrens; T Nawrot; S. Pauwels; G Poma; S. Remy; M. Roggeman; N. Van Larebeke; S Vandenbroek; F Vandermoere; G. Schoeters (2022)
   De vierde cyclus van het Vlaamse Humane-Biomonitoringsprogramma door het FLEHS‐consortium (Flemish Environment and Health Study) in opdracht van VPO, het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving, werd ...
  • Onderzoek naar de relatie tussen ruimtegebruik en gezondheid met specifieke aandacht voor het gebruik van humane biomonitoring en ruimtelijke aspecten 

   V. Verheyen; E. Bijnens; S. Vos; G. Koppen; D. Coertjens; B. Morrens; A. Colles; E. Govarts; S. Remy; D. Ooms; L. Bruckers; F. Nielsen; E. Den Hond; V. Nelen; A. Covaci; I. Loots; S. De Henauw; M. Leermakers; T. Nawrot; G. Schoeters (2020)
   Dit onderzoek heeft tot doel bijkomende gegevens te genereren ter uitbreiding van de gegevens van de 4e campagne van het Steunpunt Milieu en Gezondheid, in functie van beleidsaanbevelingen in het kader van ruimtegebruik ...
  • Opmaak van plan van aanpak voor de kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersblootstelling in Vlaanderen, met speciale aandacht voor Ultra Fijne Partikels (UFP) 

   G. Koppen; P. Berghmans; E. Dons; L. Int Panis; M. Van Poppel; B. De Maerschalck; M. Stranger; J. Theunis; T. Nawrot
   Internationaal onderzoek geeft aan dat fijn stof negatieve gezondheidseffecten kan veroorzaken bij de mens. In welke mate de diverse chemische bestanddelen en fracties van grootte van het fijn stof aan de veroorzaakte ...
  • Verkenning citizen science opportuniteiten voor het Vlaamse HBM-programma. 

   D. Coertjens; C Franken; B. Morrens; E. Den Hond; I. Gabaret; A. Colles; V. Verheyen; G. Koppen; E. Govarts; G. Lepoint; I. Loots (2022)
   De populariteit van ‘citizen science’ (of burgerwetenschap) is de laatste jaren sterk toegenomen. Enkele recente en succesvolle citizen science projecten zoals Airbezen en CurieuzeNeuzen, beide met een focus op luchtkwaliteit, ...