Now showing items 1-1 of 1

    • Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 

      D.E.H. Wansink; G.J. Brandjes; G.J. Bekker; M.J. Eijkelenboom; B. van den Hengel; M.W. de Haan; H. Scholma
      Deze leidraad is bedoeld voor onder andere medewerkers van provincies, Rijkswaterstaat, Prorail, Agentschap Wegen en Verkeer, gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en aannemers die betrokken zijn bij de ontsnippering ...