Now showing items 1-1 of 1

    • Beoordelingskader 'stabiele emissies' 

      Arnout Soumillion; Jasmine Oosterlinck; Jochem Boersma; Kristof Van Acker (2022)
      De afdelingen Handhaving en GOP van het Departement Omgeving lieten door Witteveen en Bos een studie “Beoordelingskader stabiele emissies” uitvoeren om invulling te geven aan het begrip “stabiele emissie” in de BBT-conclusies ...