Collections in this community

Recent Submissions

 • Reducing soil sealing in Flanders by mapping and assessing opportunities 

  Veerle Strosse; Helena Bieseman ()
  Vlaanderen is een van de meest verharde regio's in Europa en de verharding neemt nog elke dag toe. De daarmee gepaard gaande negatieve effecten voor de functies van de open ruimte vormen dan ook een belangrijke uitdaging. ...
 • Luchtreinigers en binnenmilieu 

  Boris Lazarov (2022)
  Als gevolg van klimaatverandering wordt gesteld dat de gezondheidsimpact van allergenen (pollen, fijn stof,… ) zal toenemen. Een gezond binnenmilieu is belangrijk voor de algemene gezondheid en welbevinden, daarnaast helpt ...
 • Actualisatie indicator 'Verloren gezonde levensjaren (DALY's) door milieuverstoringen in Vlaanderen'. 

  Jurgen Buekers; Karen Van de Vel; Jirka COPS (2021)
  In deze studie werden DALY’s berekend voor de blootstelling aan zeventien milieupolluenten in Vlaanderen. DALY’s staan voor ‘potentieel verloren gezonde levensjaren’ en de indicator combineert het aantal jaren dat men ...
 • Jaarlijkse bodemafdekkingskaart Vlaanderen 

  Kasper Cockx; Joris Pieters; Peter Willems; Stijn Vanacker (2022)
  Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Dit leidt onder meer tot een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en ...
 • Ronde Tafel: Eiwitshift 

  Martijn Martens; Sophie Wyns (2022)
  Op 22 juni 2022 kwamen experts uit verschillende hoeken van de Belgische retail en consumptiegoederen markt samen in de vorm van een ronde tafel. In een ronde tafel hadden de experts de mogelijkheid om achter gesloten ...
 • Ontwikkelen van een omgevingsindicatorenset en het in kaart brengen van biomerkers om de gezondheidsimpact van de klimaatverandering te monitoren 

  Karen Van de Vel; Veerle Verheyen; Filip Lefebre; Koen Couderé; Hendrik Wouters; Nicolas Bruffaerts; Sylvie Remy; Ann Packeu (2022)
  Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), van de United Nations geeft als definitie voor klimaatverandering “any change in climate over time whether due to natural variability or as a result of human activity.” ...
 • Het uitwerken van een efficiënt monitoringsysteem met indicatoren om de voortgang te meten van de adaptatiemaatregelen zoals beschreven in het klimaatadaptatieplan 2021 - 2030 

  Koen Couderé; Annick Gommers (2019)
  De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed. Dit plan is het strategisch kader voor klimaatmitigatie voor de komende tien jaar. Het ontwerp Klimaatbeleidsplanvormt ...
 • Meer kleur in de humane biomonitoring? 

  Bert Morrens; Ilse Loots; Melissa Paulussen; Els Van De Mieroop; Elly Den Hond; Greet Schoeters; Yasmina Akhandaf (2015)
  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling, uitvoering, resultaten en evaluatie van een strategie om de deelname te verbeteren van sociaal kwetsbare doelgroepen aan een studie humane biomonitoring (HBM) van het Steunpunt Milieu ...
 • Stratificatie biomonitoring resultaten FLEHS IV naar sociaaleconomische status en herkomst 

  Bert Morrens; Dries Coertjens; Ilse Loots; Ann Colles; Liesbeth Bruckers (2020)
  In dit rapport worden biomerker data en vragenlijstgegevens van de jongerencampagne in de 4de cyclus van de ‘Flemish Environment and Health Study’ (FLEHS IV, 2016-2020) gestratificeerd naar indicatoren van sociaal-economische ...
 • Nieuwe geologische 3D-modellen van en inzichten over het boven Westfaliaan en het bovenliggende Perm/Trias/Jura in Vlaanderen 

  Bernd Rombaut; Jef Deckers; Katrijn Dirix; Katleen Van Baelen (2022)
  Van 2013 tot 2018 werd, op vraag van het Vlaams Departement voor Omgeving van de Vlaamse Overheid, door VITO een nieuw 3D geologisch model opgesteld van de Vlaamse ondergrond, genaamd G3Dv3-model. Dit model omvatte het ...
 • Inventarisatie Landgebruik. Parken, sport en recreatie. 

  Maarten Dugernier; Kirsten Bosmans; Wouter Impens (2022)
  Deze studie onderzoekt een betere invulling van ‘parken, sport en recreatie’ in de landgebruikskaart Vlaanderen en leverde een actuele dataset 'Domeinen' op.Na de opmaak van een conceptueel model voor de database, gaat de ...
 • Waar woont de Vlaming in 2035 

  Kristine Verachtert; Lien Poelmans; Lieve Vanderstraeten (2022)
  Voorliggend document bevat de belangrijkste boodschappen en conclusies uit het eindrapport ‘Waar woont de Vlaming in 2035? Een modellering van de woonbehoefte naar de goed gelegen woongebieden.’ Het bevat een verkorte en ...
 • Milieu en Gezondheid 2021 

  V. Verheyen; E. Govarts; I. Loots; V. Nelen; E. Den Hond; W. Baeyens; L. Belova; E. Bijnens; R. Braeken; L. Bruckers; D. Coertjens; A. Colles; A. Covaci; A. De Decker; S. De Henauw; L. Engelen; S. Fernandez; C Franken; I. Gabaret; Robbe Geerts; G. Lepoint; L. Gilissen; L Godderis; Y. Jeong; A. Kestens; D. Kim; G. Koppen; M. Leermakers; B. Morrens; T Nawrot; S. Pauwels; G Poma; S. Remy; M. Roggeman; N. Van Larebeke; S Vandenbroek; F Vandermoere; G. Schoeters (2022)
  De vierde cyclus van het Vlaamse Humane-Biomonitoringsprogramma door het FLEHS‐consortium (Flemish Environment and Health Study) in opdracht van VPO, het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving, werd ...
 • Verkenning citizen science opportuniteiten voor het Vlaamse HBM-programma. 

  D. Coertjens; C Franken; B. Morrens; E. Den Hond; I. Gabaret; A. Colles; V. Verheyen; G. Koppen; E. Govarts; G. Lepoint; I. Loots (2022)
  De populariteit van ‘citizen science’ (of burgerwetenschap) is de laatste jaren sterk toegenomen. Enkele recente en succesvolle citizen science projecten zoals Airbezen en CurieuzeNeuzen, beide met een focus op luchtkwaliteit, ...
 • Evaluatie van een digitale tool (DERBI) voor het terugkoppelen van individuele meetwaarden aan jonge studiedeelnemers. 

  B. Morrens; D. Coertjens; I. Loots (2022)
  Sinds de start van het Vlaamse HBM-programma in 2001, werd heel wat ervaring opgebouwd rond het terugkoppelen van individuele meetwaarden aan studiedeelnemers. De praktijkervaring werd uitgebouwd door het PIH, ondersteund ...
 • Invloed van sociale achtergrond, gezinscontext en schoolcontext op milieuattituden van jongeren. Een exploratieve analyse op basis van data uit het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma 2016-2020 

  Robbe Geerts; Bert Morrens; Dries Coertjens; Frédéric Vandermoere; Ilse Loots (2022)
  Dit rapport beschrijft exploratieve analyses over de invloed van verschillende sociale contexten op milieuattituden van 428 jongeren uit de FLEHS IV studie (2016-2020). Via een stapsgewijze meervoudige regressie onderzochten ...
 • Sentinel approach via arbeidsgeneeskunde 

  A Gillissen; A. De Decker; S. Pauwels; I. Gabaret; S Vandenbroek; L Godderis; E. Den Hond (2022)
  In dit document willen we de mogelijkheden verkennen om via een sentinel surveillance van arbeidsgeneeskundige diensten humane biomonitoringsdata te verzamelen bij een representatieve steekproef van de volwassenen bevolking ...
 • SWOT-analyse HBM bij jongeren 

  C Franken; I. Gabaret; A. De Decker; E. Den Hond (2022)
  Het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma (VHBP) werd opgestart in 2002 door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, in opdracht van de Vlaamse overheid. Humane biomonitoring (HBM) meet de blootstelling aan milieuvervuilende ...
 • Het inwendig exposoom: metalen en metalloïden 

  M. Leermakers; N. van Larebeke; W. Baeyens (2022)
  Tijdens FLEHS IV werden een beperkt aantal geselecteerde metalen, metalloïden en niet metalen gemeten in bloed en urine van adolescenten gemeten. FLEHS II en III omvatte een meer uitgebreide reeks elementen, maar er zijn ...
 • Environmental Outlook 2018 

  Marleen Van Steertegem; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (2018)
  De Milieuverkenning 2018 beschrijft en analyseert oplossingen die kunnen bijdragen aan een (ecologisch) duurzamer energie-, mobiliteits- en voedingssysteem. Het klassieke milieubeleid botst op zijn grenzen. Heel wat ...

View more