Collections in this community

Recent Submissions

 • Green Deal - 010 Eiwitshift op ons bord 

  Freya Michiels; Annemie Geeraerd (2022)
  In dit rapport gaan we in op de vraag: “Hoe kunnen we de evolutie in de tijd van de dierlijke en plantaardige eiwitbronnenconsumptie bij Vlamingen inschatten?” Via een selectie uit de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling ...
 • Analyse resultaten Mobiscore 

  Gitte Van Den Bergh (2019)
  De Mobiscore is een locatiescore waarmee wordt ingeschat hoe goed een geheel aan voorzieningen, inclusief openbaar vervoer, op een duurzame wijze bereikbaar zijn nl. te voet en met de fiets. Met de Mobiscore wil het ...
 • Actualisatie en bijstelling Mobiscore 

  Gitte Van Den Bergh (2021)
  De Mobiscore werd publiek gemaakt op 18 juni 2019. In de loop van 2020 werden de achtergrondkaarten geactualiseerd in opdracht van Departement Omgeving. Gebruik makend van deze geactualiseerde data, een nieuwe versie van ...
 • Addendum bij eindrapport actualisatie en bijstelling Mobiscore - aanpassing weergave deelscores 

  Peter Willems; Joris Pieters (2022)
  In 2021 werd het eindrapport ‘actualisatie en bijstelling Mobiscore’ opgemaakt door Transport & Mobility Leuven in opdracht van Departement Omgeving . In 2022 werd door het Departement Omgeving dit addendum bij dat ...
 • Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon: jaarrapport werkjaar 1 (1 juli ‘21 – 30 juni ‘22) 

  K. Oorts; F. Amery; S. Lettens; Tommy D'Hose; B. De Vos; D. Luts; J. Salomez; G. Ruysschaert; M. Swerts (2022)
  Het Vlaamse koolstofmonitoringnetwerk ‘Cmon’ heeft als doel de organische-koolstof-voorraden in de bodems onder verschillende landgebruiken (akkerland, grasland, bos, natuur en residentieel) en de evoluties hierin te ...
 • Segmentatie VI: typering van gebieden met economische activiteiten 

  Jan Zaman; Sophie De Mulder; Inge Pennincx; Geert Van Haute (2022)
  Deze studie overloopt drie verschillende manieren om tot een gebiedsindeling voor economische activiteiten te komen, die voor Vlaanderen, maar ook voor andere gebieden zoals Brussel en Wallonië toepasbaar is. Naargelang ...
 • Segmentatie VII: waardencreatie bij verweving 

  Ian Kuppens; Nadia Casabella; Bert Gellynck; Sigried Kellens (2022)
  De meeste economische activiteiten bevinden zich in verweven omgevingen. Die nabijheid tussen wonen en werken heeft dus een meerwaarde, voor zowel wonen als werken, die je niet terugvindt bij een scheiding van functies. ...
 • Segmentatie VII: waardencreatie bij verweving 

  Liesbeth Huybrechts; Barbara Roosen (2022)
  De meeste economische activiteiten bevinden zich in verweven omgevingen. Die nabijheid tussen wonen en werken heeft dus een meerwaarde, voor zowel wonen als werken, die je niet terugvindt bij een scheiding van functies. ...
 • Segmentatie VII: waardencreatie bij verweving 

  Wouter Bervoets; Anthony Bouckaert (2022)
  De meeste economische activiteiten bevinden zich in verweven omgevingen. Die nabijheid tussen wonen en werken heeft dus een meerwaarde, voor zowel wonen als werken, die je niet terugvindt bij een scheiding van functies. ...
 • Energie in het Vlaamse Landschap 

  A. Cavalero; D. Dauwe; C. Timmers; S. Geets; J. Eeckhout; E; Ryckx; J. Custers (2022)
  Grootschalige hernieuwbare energiebronnen zijn nodig als we de lange termijn klimaatdoelstellingen, zoals overeengekomen in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs, willen realiseren. De zoektocht naar mogelijke ...
 • Documentering van de tijdelijke ontsluiting 'bouwwerf berkenlaan Diegem 

  Jasper Verhaegen; Roel De Koninck (2022)
  Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het beschrijven en bemonsteren ...
 • Natuurbeleving op de weg - technische beschrijving 

  Lien Poelmans; Liliane Janssen; Stijn Vranckx (2022)
  "Natuurbeleving op de weg" geeft een indruk van het groenblauw in een wijk, gezien vanop de weg.Dit rapport geeft de technische beschrijving over de manier waarop deze natuurbeleving in kaart is gebracht voor Vlaanderen ...
 • Kansenkaart ruimtelijk rendement verhogen & kansenkaart ruimtelijk uitbreiden voor gemengde omgevingen - actualisatie 2021 

  Lien Poelmans; Tomas Crols; Peter Willems; Geert Mertens (2022)
  In dit document wordt de methode beschreven voor de actualisatie van dekansenkaart ‘ruimtelijk rendement verhogen’ en de kansenkaart ‘ruimtelijkuitbreiden’ voor gemengde omgevingen. Deze kansenkaarten baseren zich op ...
 • Ontwikkeling van sectorale milieuvoorwaarden voor alternatieve koelmiddelen en -technieken 

  Collin Bootsveld; Peter Basteleus; René Van Gerwen (2022)
  In koelinstallaties worden massaal gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) gebruikt. Omwille van hun negatieve impact op het broeikaseffect komt het gebruik van deze gassen als koelmiddel onder druk te staan en wordt het ...
 • Opstart van een databank van de Vlaamse ondergrond door analyse van geotheek monsters 

  Jasper Verhaegen (2022)
  Onderzoek en rapportage uitgevoerd door het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO), in het kader van het verzamelen van waardevolle data uit grondmonsters opgeslagen in de Geotheek van het Departement Omgeving. Er werden ...
 • Een gids voor groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving 

  Hanne Colpaert; Tara Op de Beeck; Charlotte Timmers; Zuzanna Rucka; Mieke Nagels; Ewald Wauters; Stefanie Van den Bogaerde; Günther L'Heureux (2022)
  Het realiseren van groenblauwe netwerken blijft - net zoals andere ruimtelijke projecten - maatwerk. Met de ‘Gids voor groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving’ wil Departement Omgeving initiatiefnemers bij de hand ...
 • Per- en poly-fluoralkylstoffen in en rond de woning 

  Ann Colles; Johan Bierkens; Griet Jacobs; Eva Govarts; Mirja Van Holderbeke; Kaat Touchant; Jirka COPS; Hanny Willems; Carmen Franken; Elly Den Hond; Thimo Groffen; Robin Lasters; Lieven Bervoets (2022)
  Deze studie werd opgezet als een “proof of concept” of een pilootproject om een complexe studieopzet met metingen in meerdere compartimenten bij dezelfde deelnemers uit te testen en met als doel i) een zicht te krijgen op ...
 • Beoordelingskader 'stabiele emissies' 

  Arnout Soumillion; Jasmine Oosterlinck; Jochem Boersma; Kristof Van Acker (2022)
  De afdelingen Handhaving en GOP van het Departement Omgeving lieten door Witteveen en Bos een studie “Beoordelingskader stabiele emissies” uitvoeren om invulling te geven aan het begrip “stabiele emissie” in de BBT-conclusies ...
 • Socio-economische impact van de luchthaven Luik-Bierset op Vlaanderen 

  Ruud Ummels; Ella Soltani; Menno De Pater; Onno Den Hoed (2022)
  Dit onderzoek bevat de socio-economische impact van de luchthaven Luik op Vlaanderen. Waarin zowel de milieueffecten als de economische effecten worden onderzocht.
 • Documentering van de tijdelijke ontsluiting 'Zandgroeve Kerkom' 

  Jasper Verhaegen; Katrien De Nil; Roel De Koninck; Jan Opdecam (2022)
  Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het beschrijven en bemonsteren ...

View more