Collections in this community

Recent Submissions

 • Ontwikkelen van een omgevingsindicatorenset en het in kaart brengen van biomerkers om de gezondheidsimpact van de klimaatverandering te monitoren 

  Karen Van de Vel; Veerle Verheyen; Filip Lefebre; Koen Couderé; Hendrik Wouters; Nicolas Bruffaerts; Sylvie Remy; Ann Packeu (2022)
  Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), van de United Nations geeft als definitie voor klimaatverandering “any change in climate over time whether due to natural variability or as a result of human activity.” ...
 • Het uitwerken van een efficiënt monitoringsysteem met indicatoren om de voortgang te meten van de adaptatiemaatregelen zoals beschreven in het klimaatadaptatieplan 2021 - 2030 

  Koen Couderé; Annick Gommers (2019)
  De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed. Dit plan is het strategisch kader voor klimaatmitigatie voor de komende tien jaar. Het ontwerp Klimaatbeleidsplanvormt ...
 • Meer kleur in de humane biomonitoring? 

  Bert Morrens; Ilse Loots; Melissa Paulussen; Els Van De Mieroop; Elly Den Hond; Greet Schoeters; Yasmina Akhandaf (2015)
  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling, uitvoering, resultaten en evaluatie van een strategie om de deelname te verbeteren van sociaal kwetsbare doelgroepen aan een studie humane biomonitoring (HBM) van het Steunpunt Milieu ...
 • Stratificatie biomonitoring resultaten FLEHS IV naar sociaaleconomische status en herkomst 

  Bert Morrens; Dries Coertjens; Ilse Loots; Ann Colles; Liesbeth Bruckers (2020)
  In dit rapport worden biomerker data en vragenlijstgegevens van de jongerencampagne in de 4de cyclus van de ‘Flemish Environment and Health Study’ (FLEHS IV, 2016-2020) gestratificeerd naar indicatoren van sociaal-economische ...
 • Nieuwe geologische 3D-modellen van en inzichten over het boven Westfaliaan en het bovenliggende Perm/Trias/Jura in Vlaanderen 

  Bernd Rombaut; Jef Deckers; Katrijn Dirix; Katleen Van Baelen (2022)
  Van 2013 tot 2018 werd, op vraag van het Vlaams Departement voor Omgeving van de Vlaamse Overheid, door VITO een nieuw 3D geologisch model opgesteld van de Vlaamse ondergrond, genaamd G3Dv3-model. Dit model omvatte het ...
 • Inventarisatie Landgebruik. Parken, sport en recreatie. 

  Maarten Dugernier; Kirsten Bosmans; Wouter Impens (2022)
  Deze studie onderzoekt een betere invulling van ‘parken, sport en recreatie’ in de landgebruikskaart Vlaanderen en leverde een actuele dataset 'Domeinen' op.Na de opmaak van een conceptueel model voor de database, gaat de ...
 • Waar woont de Vlaming in 2035 

  Kristine Verachtert; Lien Poelmans; Lieve Vanderstraeten (2022)
  Voorliggend document bevat de belangrijkste boodschappen en conclusies uit het eindrapport ‘Waar woont de Vlaming in 2035? Een modellering van de woonbehoefte naar de goed gelegen woongebieden.’ Het bevat een verkorte en ...
 • Milieu en Gezondheid 2021 

  V. Verheyen; E. Govarts; I. Loots; V. Nelen; E. Den Hond; W. Baeyens; L. Belova; E. Bijnens; R. Braeken; L. Bruckers; D. Coertjens; A. Colles; A. Covaci; A. De Decker; S. De Henauw; L. Engelen; S. Fernandez; C Franken; I. Gabaret; Robbe Geerts; G. Lepoint; L. Gilissen; L Godderis; Y. Jeong; A. Kestens; D. Kim; G. Koppen; M. Leermakers; B. Morrens; T Nawrot; S. Pauwels; G Poma; S. Remy; M. Roggeman; N. Van Larebeke; S Vandenbroek; F Vandermoere; G. Schoeters (2022)
  De vierde cyclus van het Vlaamse Humane-Biomonitoringsprogramma door het FLEHS‐consortium (Flemish Environment and Health Study) in opdracht van VPO, het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving, werd ...
 • Verkenning citizen science opportuniteiten voor het Vlaamse HBM-programma. 

  D. Coertjens; C Franken; B. Morrens; E. Den Hond; I. Gabaret; A. Colles; V. Verheyen; G. Koppen; E. Govarts; G. Lepoint; I. Loots (2022)
  De populariteit van ‘citizen science’ (of burgerwetenschap) is de laatste jaren sterk toegenomen. Enkele recente en succesvolle citizen science projecten zoals Airbezen en CurieuzeNeuzen, beide met een focus op luchtkwaliteit, ...
 • Evaluatie van een digitale tool (DERBI) voor het terugkoppelen van individuele meetwaarden aan jonge studiedeelnemers. 

  B. Morrens; D. Coertjens; I. Loots (2022)
  Sinds de start van het Vlaamse HBM-programma in 2001, werd heel wat ervaring opgebouwd rond het terugkoppelen van individuele meetwaarden aan studiedeelnemers. De praktijkervaring werd uitgebouwd door het PIH, ondersteund ...
 • Invloed van sociale achtergrond, gezinscontext en schoolcontext op milieuattituden van jongeren. Een exploratieve analyse op basis van data uit het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma 2016-2020 

  Robbe Geerts; Bert Morrens; Dries Coertjens; Frédéric Vandermoere; Ilse Loots (2022)
  Dit rapport beschrijft exploratieve analyses over de invloed van verschillende sociale contexten op milieuattituden van 428 jongeren uit de FLEHS IV studie (2016-2020). Via een stapsgewijze meervoudige regressie onderzochten ...
 • Sentinel approach via arbeidsgeneeskunde 

  A Gillissen; A. De Decker; S. Pauwels; I. Gabaret; S Vandenbroek; L Godderis; E. Den Hond (2022)
  In dit document willen we de mogelijkheden verkennen om via een sentinel surveillance van arbeidsgeneeskundige diensten humane biomonitoringsdata te verzamelen bij een representatieve steekproef van de volwassenen bevolking ...
 • SWOT-analyse HBM bij jongeren 

  C Franken; I. Gabaret; A. De Decker; E. Den Hond (2022)
  Het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma (VHBP) werd opgestart in 2002 door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, in opdracht van de Vlaamse overheid. Humane biomonitoring (HBM) meet de blootstelling aan milieuvervuilende ...
 • Het inwendig exposoom: metalen en metalloïden 

  M. Leermakers; N. van Larebeke; W. Baeyens (2022)
  Tijdens FLEHS IV werden een beperkt aantal geselecteerde metalen, metalloïden en niet metalen gemeten in bloed en urine van adolescenten gemeten. FLEHS II en III omvatte een meer uitgebreide reeks elementen, maar er zijn ...
 • Environmental Outlook 2018 

  Marleen Van Steertegem; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (2018)
  De Milieuverkenning 2018 beschrijft en analyseert oplossingen die kunnen bijdragen aan een (ecologisch) duurzamer energie-, mobiliteits- en voedingssysteem. Het klassieke milieubeleid botst op zijn grenzen. Heel wat ...
 • Documentering van de tijdelijke ontsluiting 'Hoge Berg Lichtaart' 

  Jasper Verhaegen; Roel De Koninck; Jan Opdecam (2022)
  Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het beschrijven en bemonsteren ...
 • Ruimterapport Vlaanderen 2021 

  Ann Pisman; Stijn Vanacker; Helena Bieseman; Ludo Vanongeval; Marleen Van Steertegem; Karolien Van Dyck (2021)
  Het Ruimterapport 2018 was gestructureerd vanuit sectorale ruimtevragen, zoals ‘ruimte voor wonen’, ‘ruimte voor economie’, ‘ruimte voor mobiliteit’. Deze opdeling hebben we verlaten. Dit rapport vertrekt vanuit een aantal ...
 • Green Deal - 010 Eiwitshift op ons bord 

  Freya Michiels; Annemie Geeraerd (2022)
  In dit rapport gaan we in op de vraag: “Hoe kunnen we de evolutie in de tijd van de dierlijke en plantaardige eiwitbronnenconsumptie bij Vlamingen inschatten?” Via een selectie uit de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling ...
 • Analyse resultaten Mobiscore 

  Gitte Van Den Bergh (2019)
  De Mobiscore is een locatiescore waarmee wordt ingeschat hoe goed een geheel aan voorzieningen, inclusief openbaar vervoer, op een duurzame wijze bereikbaar zijn nl. te voet en met de fiets. Met de Mobiscore wil het ...
 • Actualisatie en bijstelling Mobiscore 

  Gitte Van Den Bergh (2021)
  De Mobiscore werd publiek gemaakt op 18 juni 2019. In de loop van 2020 werden de achtergrondkaarten geactualiseerd in opdracht van Departement Omgeving. Gebruik makend van deze geactualiseerde data, een nieuwe versie van ...

View more