Now showing items 146-165 of 498

  • Financiële argumenten voor een hoger ruimtelijk rendement 

   Jens Aerts; Luk Lefever; Johan Van Reeth; Jan Verheyen
   Vier frequent voorkomende situaties in een (dorps)kern zijn gedetecteerd: het samenvoegen van kavels tot een woonerf, de opsplitsing van ruime villatuinen, het opsplitsen van een grote villa met tuin en het bouwen van een ...
  • Flanders Indoor Exposure Survey 

   Eddy Goelen; Katleen De Brouwere; Gudrun Koppen; Maarten Spruyt; Rudi Torfs
   De Vlaamse overheid wil nagaan wat het belang is van de blootstelling aan binnenhuispolluenten in Vlaanderen gegevens verzamelen over binnenluchtconcentraties, infiltratie van pollutie van buiten naar binnen en daaraan ...
  • Flexibel omgaan met leegstand in de grensregio Maasvallei 

   L. Thewissen; N. Ceulemans; M. van de Weijer
   In voorliggende studie wordt onderzocht welk instrumentarium kan worden ingezet om op een flexibele wijze om te gaan met leegstaand patrimonium in de grensregio Maasvallei en andere (grens)regio's met gelijkaardige uitdagingen ...
  • GARMON: The Garden Monitor - mapping and characterizing gardens using remote sensing 

   Ben Somers; Jo Van Valckenborgh; Veerle Strosse (2021)
   Tuinen vormen een belangrijke schakel in de groenblauwe dooradering en spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten, aan zijn ...
  • Geboortecohortestudie betreffende milieu en gezondheid in Vlaanderen 

   Sandra Dom; Guido François; Sofie Van Roosbroeck; Jos Droste; Guy Brusselle; Margo Hagendorens; Kristel Van Steen; Marc van Sprundel; Joost Weyler
   Blootstellingen aan omgevingsfactoren tijdens de eerste levensstadia hebben potentieel langetermijneffecten op de gezondheid in het verdere leven. Dergelijke factoren oefenen hun werking uit tijdens of zelfs voor de foetale ...
  • Gebouwbegroening 

   Frederik Lerouge; Margot Vanhellemont; Prof. Dr. Martin Hermy
   In een verstedelijkt Vlaanderen wint de verzegeling steeds meer terrein op mens en natuur. Dit brengt allerhande problemen met zich mee, zoals wateroverlast, een warmte-eiland in onze steden en dergelijke meer. Daarenboven ...
  • Gebromeerde brandvertragers en perfluorverbindingen in Vlaanderen: onderzoek naar verspreiding, humane opname, gehaltes in humane weefsels en/of lichaamsvochten, en gezondheidseffecten als basis voor de selectie van geschikte milieuen gezondheidsindicatoren (BFRISK) 

   Wendy D'Hollander; Laurence Roosens; Adrian Covaci; Christa Cornelis; Roel Smolders; Rosette Van den Heuvel; Pim de Voogt; Ingrid Nobels; Caroline Van Parys; Wim De Coen; Lieven Bervoets
   Deze verkennende studie tracht een algemeen beeld te schetsen van verspreiding van gebromeerde en perfluorverbindingen in Vlaanderen en de mogelijke effecten ervan op de menselijke gezondheid. Ondanks het jarenlang gebruik ...
  • Gedragsstudie. Nabijheid van voorzieningen versus verplaatsingsgedrag en woonplaatskeuze 

   Jonas De Maeyer; Sophie Leroy; Timmermans Bert; Vermander Marijke; Koos Fransen; Eva Van Eeno; Kobe Boussauw; Fran Bambust (2021)
   Deze studie tracht een inzicht te verwerven in de manier waarop de aanwezigheid, abundantie en kwaliteit van voorzieningen samen met de menselijke eigenheid gerelateerd zijn aan het verplaatsingsgedrag en woonplaatskeuze ...
  • Gegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven i.f.v. ruimtelijke rendement 

   Geert Haentjens
   Waarom zou de vastgoedsector inspelen op een gegroepeerde aanpak en gemeenschappelijke initiatieven i.f.v. ruimtelijk rendement en wat zijn de drempels die er vandaag toe leiden dat gemeenschappelijke initiatieven of een ...
  • Gemeenschappelijke initiatieven in de Vlaamse Ruimte 

   Wim Rasschaert; Ide Hiergens
   Het ruimtelijk beleid wil gemeenschappelijke initiatieven ondersteunen. Volgens Ruimte Vlaanderen kunnen gemeenschappelijke, collectieven en gegroepeerde initiatieven waardevol zijn om een hoog rendement te behalen zonder ...
  • Genexpressieprofielen als biomerker in humane biomonitoring 

   G. Schoeters; P. De Boever; B. Wens; D. Valkenborg; Nik van Larebeke; Sam De Coster; Jos Kleinjans; Danitsja van Leeuwen; Joost van Delft
   In het kader van een preventief milieu- en gezondheidsbeleid is er een sterke behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe biomerkers van blootstelling en/of effect van milieuvervuilende stoffen, die reeds in een vroegtijdig ...
  • Geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3D) 3D-lagenmodel van Vlaanderen 

   Jef Deckers; Roel De Koninck; Stijn Bos; Matsen Broothaers; Katrijn Dirix; Lorenz Hambsch; David Lagrou; Timothy Lanckacker; Johan Matthijs; Bernd Rombaut; Katleen Van Baelen; Tom van Haren
   In 2013 gaven het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij opdracht om een nieuw, gedetailleerder 3D geologisch alsook een nieuw 3D hydrogeologisch model op te stellen. ...
  • Geologisch 3D lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – versie 2 

   Johan Matthijs, Timothy Lanckacker, Roel De Koninck, Jef Deckers, David Lagrou, Matsen Broothaers (2013)
   Het Geologisch 3D-lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versie 2, G3Dv2, werd afgerond in 2013. Het is opgemaakt door het Vlaams Kenniscentrum Ondergrond (VLAKO) bij VITO in opdracht van ALBON. ...
  • Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen) 

   Ronald Vernes, Jef Deckers, M.A.J. Bakker, F. Bogemans, M. De Ceukelaire, J.C. Doornenbal, Maryke Den Dulk, Michiel Dusar, T.F.M. Van Haren, V.M.A. Heyvaert, P. Kiden, A.F. Kruisselbrink, T. Lanckacker, A. Menkovic, B. Meyvis, D.K. Munsterman, R. Reindersma, B. Rombaut, J.H. ten Veen, T.J.M. van de Ven, J. Walstra, Nora Witmans (2018)
   H3O-De Kempen is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal geometrisch model van de ondergrond van de grensregio van de Kempen. Het grensoverschrijdend karakter van de modellering staat centraal. Daarbij werden de Cenozoïsche ...
  • Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Roerdalslenk in Zuidoost-Nederland en Vlaanderen (H3O – Roerdalslenk) 

   Jef Deckers, Ronald Vernes, Willem Dabekaussen, Maryke Den Dulk, Hans Doornenbal, Michiel Dusar, Wim Westerhoff, Nora Witmans (2014)
   H3O-Roerdalslenk is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal model van de ondergrond van de Roerdalslenk. Het grensoverschrijdende karakter van de modellering staat centraal. Daarbij werden de Cenozoïsche (Quartaire, Neogene ...
  • Getting acquainted with their landscape 

   Peter Vervoort; Ann Pisman
   Effectieve veranderingen op het terrein worden onder invloed van de huidige neoliberale beleidscontext voor ruimtelijke planning meer en meer belangrijk. Ook het belang van burgers als ruimtelijke actoren groeit. Landschappen ...
  • Gewijzigde Rolverdeling in het Omgevingsbeleid en impact op ruimte en milieu 

   Annick Gommers; Bieke Cloet ()
   Het doel van voorliggend onderzoek was om, vanuit analyse van databanken, inzicht te krijgen in positieve en negatieve effecten van de ontvoogding van gemeenten en van het toepassen van het subsidiariteitsprincipe op de ...
  • Gezocht: regisseur, Boekhouders: gelieve zich te onthouden 

   Koen Raeymaekers
   Op 30 januari 2014 organiseerde Ruimte een rondetafelgesprek met een aantal tenoren uit de wereld van ruimtelijke ordening in Vlaanderen. De aanleiding: de ministeriële stoelendans na 25 mei. We besloten de toekomstige ...
  • Gobelin rapport N° 1: Groenblauwe Netwerken in Vlaanderen 

   Wim Verheyden, Francis Turkelboom, Geert De Blust, Jasmien Smets (2020)
   In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor verschillende maatschappelijke voordelen. ...
  • Gobelin rapport N°2 Groenblauwe netwerken in Vlaanderen 

   Jasmien Smets, Maarten Stevens (2020)
   In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor verschillende maatschappelijke voordelen. ...