Now showing items 168-187 of 509

  • Gobelin rapport N°3 Groenblauwe netwerken in Vlaanderen - Leren uit de praktijk: Review van 15 cases 

   Jasmien Smets, Saskia Wanner, Geert De Blust, Francis Turkelboom (2020)
   In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor verschillende maatschappelijke voordelen. ...
  • Gobelin rapport N°3: Groenblauwe netwerken in Vlaanderen - Leren uit de praktijk: case binnenstad Mechelen 

   Jasmien Smets, Francis Turkelboom, Geert De Blust, Saskia Wanner, Myrtle Verhaeven, Ankatrien Boulanger, Seppe De Blust, Oswald Devisch, David Verhoestraete (2020)
   In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor verschillende maatschappelijke voordelen. ...
  • Gobelin rapport N°3: Groenblauwe netwerken in Vlaanderen - Leren uit de praktijk: case spoorweginfrastructuur Dilbeek 

   Jasmien Smets, Francis Turkelboom, Geert De Blust, Saskia Wanner, Lien Delbecke, Pascale Heylen, Seppe De Blust, Oswald Devisch, David Verhoestraete (2020)
   In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor verschillende maatschappelijke voordelen. ...
  • Gobelin rapport N°3: Groenblauwe netwerken in Vlaanderen - Leren uit de praktijk: case vallei Landen 

   Jasmien Smets, Francis Turkelboom, Saskia Wanner, Geert De Blust, Maud Davadan, Indra Bilsen, Seppe De Blust, Oswald Devisch, David Verhoestraete (2020)
   In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor verschillende maatschappelijke voordelen. ...
  • Groeien van government naar governance met subsidiariteit als rode draad doorheen het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. 

   Peter Vervoort; Jozefien Hermy; Inge Pennincx; Ann Pisman
   Dit paper bespreekt de veranderende positie van de planningsoverheden in Vlaanderen in de periode 1996-2014. Hiertoe wordt ingegaan op de wijze waarop de Vlaamse overheid via ontvoogding en bestuurskrachtmonitoring de ...
  • Groene business modellen 

   Geen auteur gevonden
   Het Departement Omgeving liet onderzoeken of Vlaamse bedrijven hun businessmodel voldoende vergroenen. En hoe de vergroening en innovatie van bedrijfsmodellen en -strategieën de transitie naar een groene Vlaamse economie ...
  • Groene buurten als nieuw normaal 

   Peter Vervoort (2020)
   Tijdens de corona-crisis, en zeker tijdens de cruciale eerste maanden van zogenaamde ‘lock-down’ waarin we ons in Vlaanderen maar beperkt konden verplaatsen om de verspreiding van het covid-19 virus te beperken, plooiden ...
  • Habitat- en Connectiviteitsanalyse das 

   Veerle Cielen; Koen Berwaerts; Luc Janssens; Katja Claus
   De das komt in Vlaanderen enkel nog permanent voor in Voeren en in hetLimburgse Haspengouw. Binnen Vlaanderen staat de das op de Rode Lijst in de categorie �Bedreigd�. In het Dijleland, de regio ten zuiden van Leuven, is ...
  • Handleiding miROK: Meetinstrument Regionale Omgevingskwaliteit 

   Stijn Vranckx
   Omgevingskwaliteit is de waardering die mensen in een concreet gebied op een bepaald tijdstip aan de ruimte toekennen. Omgevingskwaliteit wordt gevormd door een combinatie van elk van de drie volgende bouwstenen gebruikswaarde, ...
  • (Her)gebruik van de bestaande woningvoorraad in de klassieke woonwijken uit de jaren 1960 - 1980 

   Christophe Cneut; Rik Houthaeve; Sunay Durgun; Piet De Rycke; Pascal De Decker; Maarten Loopmans; Bart Claessens; Sven De Bevere; Xaveer De Geyter; David Schmitz; Yannis Igodt; Dominique Vanneste
   In deze studie wordt onderzocht of de klassieke woonwijken uit de jaren '60 - '80 nog aangepast zijn aan de hedendaagse woonwensen en bevolkingsgroepen, en welke aanpassingen al dan niet nodig zijn.Deze studie gaat uit van ...
  • Herkalibratie van WaTEM/SEDEM met het DHMV-II als hoogtemodel 

   Petra Deproost; Daan Renders; Johan Van de Wauw; Nele Van Ransbeeck; Gert Verstraeten
   Het WaTEM/SEDEM model, ontwikkeld door de KULeuven, wordt door de Vlaamse overheid gebruikt voor de berekening van bodemerosie en sedimenttransport in Vlaanderen. Dankzij dit model kan de mate van bodemerosie bepaald worden ...
  • Herziening van de neerslagerosiviteitsfactor R voor de Vlaamse erosiemodellering 

   Sacha Gobeyn; Johan Van de Wauw; Niels De Vleeshouwer; Daan Renders; Nele Van Ransbeeck; Gert Verstraeten; Petra Deproost (2021)
   In deze studie is een nieuwe waarde voor de neerslagerosiviteit berekend voor de Vlaamse erosiemodellering. Voor de berekeningen werd de voor België ontwikkelde methode van de KU Leuven gebruikt (Verstraeten et al., 2006) ...
  • Het Beleidsplan Ruime is een coproductie 

   Wolfgang Vandevyvere
   Dit artikel geeft inzicht in de context van de vraag naar een interbestuurlijk partnerschap rond het beleidsplan Ruimte. Hij gaat in op belangrijke uitdagingen en stelt vast dat er ambitie nodig is om een antwoord te bieden ...
  • Het duwtje in de juiste richting: Hoe de Vlaamse consument begeleiden naar een milieuverantwoord consumptiepatroon. 

   Hendrik Slabbinck; Jolien Vandenbroele; Anneleen Van Kerckhove; Iris Vermeir
   Ons huidig consumptie- en aankooppatroon van voeding is problematisch. Het ligt niet alleen aan de basis van de huidige obesitasepidemie, maar zet ook ons leefmilieu en de natuur onder druk (Aiking, 2011). De ecologische ...
  • Het landschap als laatste getuige 

   Stijn Vanderheiden
   Plekken in het landschap maken deel uit van het verhaal van 'de Groote Oorlog'. Erfgoed vormt de aanleiding van een AGNAS-planningsproces voor een zeer groot gebied. Het artikel gaat over de context en het verloop van het proces.
  • Het nieuwe normaal: bewustzijn van de verweving tussen wonen en werken 

   Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Jan Zaman (2019)
   Doorgaans wordt de link tussen een economische activiteit en een bedrijventerrein sneller gelegd dande link tussen een economische activiteit en het woonweefsel. Het grootste gedeelte van de economiebevindt zich echter ...
  • Het omgevingsbesluit 

   M Claeys; S. De Coutere; F Charlier; H Leinfelder; G Van de Genachte; T De Waele
   Ruimtelijke planningsprocessen zijn in Vlaanderen de laatste jaren zodanig geëvolueerd dat ze niet enkel handelen over een bestemmingswijziging (verankerd in een RUP), maar om een totaalpakket vragen aan ruimtelijke en ...
  • Het Ruimterapport 2018. Het ruimtelijk patroon van Vlaanderen ontrafeld. 

   Ann Pisman (2020)
   In 2018 werd het RURA, Ruimterapport Vlaanderen, ontwikkeld. Dit rapport is een naslagwerk over de ruimte in Vlaanderen. In het document zijn heel wat ruimtelijke analyses opgenomen: beschrijvingen over het voorkomen van ...
  • Het schuurtje is rijp voor de sloop 

   Peter David
   Sinds de jaren 1960 is er heel wat evolutie in de manier waarop de overheid de burger informeert over haar plannen. Het openbaar onderzoek is een gekende vorm met zijn beperkingen. De overheid experimenteert met andere vormen.
  • Hoe de Vlaamse milieusector in kaart brengen 

   Ellen Hutsebaut; Sara Ochelen; Marc De Decker
   Milieu en hernieuwbare energie zijn een belangrijke motor van een nieuwe economische ontwikkeling. Vlaanderen wil daarom een vergroening van zijn economie realiseren. Een gevolg van de overgang naar een groene economie is ...