Now showing items 41-60 of 475

  • Bodembedekkingskaart Vlaanderen 2015 

   Stijn Van der Linden, Nancy Van Camp, Jo Van Valckenborgh (2019)
   Dit document omschrijft de basisdata en methodologie voor de aanmaak van de Bodembedekkingskaart Vlaanderen 2015 en aanverwante afgeleide datasets. Er volgt een beschrijving van deze datasets waarbij tevens wordt ingegaan ...
  • Bodemerosierisico-indicator Vlaanderen (2008-2019) 

   Martien Swerts, Sander Broekaert, Petra Deproost , Daan Renders, Katrien Oorts (2020)
   Dit document beschrijft de berekening van de Bodemerosierisico-indicator voor Vlaanderen. De berekening werd uitgevoerd voor de jaren 2008 tot en met 2019. De Bodemerosierisico-indicator is een nieuwe Vlaamse indicator die ...
  • Bodemverdichting en slemp in Vlaanderen 

   Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Martin Mulder; Lin Lin; Chung Do Thành; Maarten Volckaert; Marius Heinen; Rob Hendricks (2020)
   Het databestand met bodemfysische en -hydraulische eigenschappen is uitgebreid met de data van 3 bodemhorizonten op 13 percelen. Om het effect van extreme bodemverdichting te kunnen verkennen werden met multiple lineaire ...
  • Bodemverdichting in Vlaanderen 

   Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Rob Hendriks; Jan van den Akker; Harry Massop; Ingeborg Joris; Jef Dams; Johan Vos (2016)
   Uit onderzoeken blijkt dat machinale bewerking van landbouwbodems in Vlaanderen en Nederland leidt tot bodemverdichting, ook tot onder de ploegdiepte. Kwantitatieve gegevens ontbreken echter. Een verdichte bodemlaag gaat ...
  • Bodemverdichting in Vlaanderen en afbakening van risicogebieden voor bodemverdichting 

   Philippe Van De Vreken; Lieven Van Holm; Jan Diels; Jos Van Orshoven
   Bodemcompactie of bodemverdichting is het samendrukken van bodempartikels door externe krachten, waardoor de volumedichtheid en de penetratieweerstand toenemen en het totale poriënvolume afneemt. Bij bodemverdichting wordt ...
  • Bouw Gezond 

   M. Stranger; E. Goelen; K. Verheyden; P. Van den Bossche; A. Acke; S. Caillou; K. Norga; K. Vaes; P. Lesage
   Dit project heeft een doelstelling die bestaat uit twee luiken: "Het aanpassen van de brochure "Bouwen en Gezondheid", bestemd voor bouwers en verbouwers aan de meest recente stand van zaken, op basis van de inventarisatie ...
  • Bouwen aan interbestuurlijk partnerschap 

   Sylvianne Van Butsele; Kathelijne Toebak; Inge Coelmont
   Hoe evolueert de relatie tussen de hogere overheid en de lokale besturen in de ruimtelijke ordening. Waarom is er een wijziging nodig? Welke stappen zijn genomen en hoe kan het partnerschap verder evolueren? Interbestuurlijk ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de site geanalyseerd, en vervolgens ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel.Deze studies zijn bedoeld als uitbreiding op basis ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit laatste boekje is een aanvulling op de andere drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel. Het verkent verdere ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de inleidingen het verhaal van het ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   De presentatie is een weergave van verschillende ontwerpstrategieën voor de economische verdichting in Buda, een gebied in de noordrand van Brussel. Het is een samenwerking met Sheffield School of Architecture, en georganiseerd ...
  • Budgettaire en financiële impact van het transitietraject in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Op 30 november 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hierbij werd ook deze studie aangekondigd, die de bedoeling heeft een eerste inzicht te verkrijgen in de meest ...
  • Burgers laten plannen 

   Ann Pisman; Peter Vervoort
   Ruimtelijk beleid ontwikkelen is traditioneel een taak voor de overheid. Uiteraard wordt dit beleid gemaakt samen met tal van andere actoren, gaande van lokale besturen, het maatschappelijk middenveld, deskundigen tot ...
  • Can an Economic Activities Inventory Fill the Knowledge Gap about the Economic Sector in a Policy Making Process? 

   Federico Giaretta, Jan Zaman (2017)
   De bevolking van Brussel groeit tegenwoordig en heeft steeds meer ruimte nodig voor huisvesting. Dit voortdurend groeiende proces heeft de neiging om de industriële en middelgrote/grote economische activiteiten uit de stad ...
  • Can an Economic Activities Inventory Fill the Knowledge Gap about the Economic Sector in a Policy Making Process? 

   Federico Giaretta, Jan Zaman (2017)
   De bevolking van Brussel groeit tegenwoordig en heeft steeds meer ruimte nodig voor huisvesting. Dit voortdurend groeiende proces heeft de neiging om de industriële en middelgrote/grote economische activiteiten uit de stad ...
  • Cartografische verkenning van de Antwerpse stadsregio 

   Ellen Verbiest (2019)
   LABO RUIMTE is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving, naargelang de thematiek uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren. LABO ...
  • Caudotomie chez le mouton 

   Diane Lefebvre
   Les animaux domestiques ou captifs sont susceptibles d'être soumis à diffèrents types d'amputations afin de faciliter leur manipulation ou d'éviter certaines blessures. Ainsi, les oiseaux peuvent être amputés de leur bec ...
  • Caudotomie de certaines races de chiens 

   Diane Lefebvre
   Suite à la ratification de la Convention Européenne pour la Protection des Animaux de Compagnie en 1987, la caudotomie des chiens est interdite en Belgique, à compter du 1er janvier 2006 (Arrêté Royal du 17 mai). Cependant, ...
  • Caudotomie du cheval de trait Belge 

   Diane Lefebvre
   Certaines races de chevaux de traits sont traditionnellement caudotomisées. C'est le cas notamment des chevaux de trait Belges. En 2001 (AR du 17 mai), la Belgique interdisait la caudotomie de certains vertébrés, dont les ...