Now showing items 48-67 of 486

  • Bossen en boomstructuren in het (sub)urbane gebied 

   Laura De Vroey; Jakob Vandevoorde; Wim Wambecq (2021)
   Eindrapport van de studie ‘Strategieën voor de ontwikkeling van bossen en boomrijke groenstructuren in een verstedelijkende context’. Dit rapport omvat een catalogus van bos- en boomtypes met bijhorende gebruikshandleiding ...
  • Bouw Gezond 

   M. Stranger; E. Goelen; K. Verheyden; P. Van den Bossche; A. Acke; S. Caillou; K. Norga; K. Vaes; P. Lesage
   Dit project heeft een doelstelling die bestaat uit twee luiken: "Het aanpassen van de brochure "Bouwen en Gezondheid", bestemd voor bouwers en verbouwers aan de meest recente stand van zaken, op basis van de inventarisatie ...
  • Bouwen aan interbestuurlijk partnerschap 

   Sylvianne Van Butsele; Kathelijne Toebak; Inge Coelmont
   Hoe evolueert de relatie tussen de hogere overheid en de lokale besturen in de ruimtelijke ordening. Waarom is er een wijziging nodig? Welke stappen zijn genomen en hoe kan het partnerschap verder evolueren? Interbestuurlijk ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de site geanalyseerd, en vervolgens ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel.Deze studies zijn bedoeld als uitbreiding op basis ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit laatste boekje is een aanvulling op de andere drie boekjes die het resultaat zijn van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, een industriegebied ten noorden van de stad Brussel. Het verkent verdere ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   Dit is een van de drie boekjes diezijn de resultaten van het 6 weken durende ontwerponderzoek naar een site in Buda, eenindustriegebied ten noorden van destad Brussel.In dit boek wordt de inleidingen het verhaal van het ...
  • Buda 

   Geen auteur gevonden (2018)
   De presentatie is een weergave van verschillende ontwerpstrategieën voor de economische verdichting in Buda, een gebied in de noordrand van Brussel. Het is een samenwerking met Sheffield School of Architecture, en georganiseerd ...
  • Budgettaire en financiële impact van het transitietraject in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

   Geen auteur gevonden
   Op 30 november 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hierbij werd ook deze studie aangekondigd, die de bedoeling heeft een eerste inzicht te verkrijgen in de meest ...
  • Burgers laten plannen 

   Ann Pisman; Peter Vervoort
   Ruimtelijk beleid ontwikkelen is traditioneel een taak voor de overheid. Uiteraard wordt dit beleid gemaakt samen met tal van andere actoren, gaande van lokale besturen, het maatschappelijk middenveld, deskundigen tot ...
  • Can an Economic Activities Inventory Fill the Knowledge Gap about the Economic Sector in a Policy Making Process? 

   Federico Giaretta, Jan Zaman (2017)
   De bevolking van Brussel groeit tegenwoordig en heeft steeds meer ruimte nodig voor huisvesting. Dit voortdurend groeiende proces heeft de neiging om de industriële en middelgrote/grote economische activiteiten uit de stad ...
  • Can an Economic Activities Inventory Fill the Knowledge Gap about the Economic Sector in a Policy Making Process? 

   Federico Giaretta, Jan Zaman (2017)
   De bevolking van Brussel groeit tegenwoordig en heeft steeds meer ruimte nodig voor huisvesting. Dit voortdurend groeiende proces heeft de neiging om de industriële en middelgrote/grote economische activiteiten uit de stad ...
  • Cartografische verkenning van de Antwerpse stadsregio 

   Ellen Verbiest (2019)
   LABO RUIMTE is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving, naargelang de thematiek uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren. LABO ...
  • Caudotomie chez le mouton 

   Diane Lefebvre
   Les animaux domestiques ou captifs sont susceptibles d'être soumis à diffèrents types d'amputations afin de faciliter leur manipulation ou d'éviter certaines blessures. Ainsi, les oiseaux peuvent être amputés de leur bec ...
  • Caudotomie de certaines races de chiens 

   Diane Lefebvre
   Suite à la ratification de la Convention Européenne pour la Protection des Animaux de Compagnie en 1987, la caudotomie des chiens est interdite en Belgique, à compter du 1er janvier 2006 (Arrêté Royal du 17 mai). Cependant, ...
  • Caudotomie du cheval de trait Belge 

   Diane Lefebvre
   Certaines races de chevaux de traits sont traditionnellement caudotomisées. C'est le cas notamment des chevaux de trait Belges. En 2001 (AR du 17 mai), la Belgique interdisait la caudotomie de certains vertébrés, dont les ...
  • Certificering van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen 

   H. MAES
   Bij veel onbevaarbare en bevaarbare waterlopen kunnen inrichtingswerken natuurvriendelijk uitgevoerd worden. Dit kan door het natuurvriendelijk uitvoeren van werken met traditionele materialen. Er bestaat ook de mogelijkheid ...
  • Clean Air, Low Energy 

   Marianne Stranger; Stijn Verbeke; Martin Täubel; Jelle Laverge; Debby Wuyts; Françoise Geyskens; Rudi Swinnen; Lot Verbeke; David Poelmans; Francis Boonen; Joris Lauwers; Katleen De Brouwere; Eddy Goelen; Anne Hyvärinen; Arnold Janssens; Bart Ingelaere
   Dit verkennend onderzoek had als doel de karakterisatie van de binnenluchtkwaliteit in energie‐efficiënte gebouwen (woningen en scholen). Fysische, chemische en biologische parameters werden gemeten om te bestuderen of het ...
  • Comments on the NTP technical reports on toxicology and carcinogenesis study in rats exposed to whole-body radiofrequency radiation at 900 MHz and in mice exposed to whole-body radiofrequency radiation at 1900 MHz 

   Birgit Mertens, Maryse Ledent (2018)
   NTP voerde uitgebreide studies uit bij ratten en muizen om meer inzicht te krijgen in de potentiële gezondheidsrisico's verbonden aan blootstelling aan RF-EMF bij GSM en CDMA modulaties (technologieën gebruikt in 2G en 3G ...
  • (Compacter) wonen in een context van superdiversiteit 

   Prof. Dr. Dirk Geldof
   In het kader van het traject Slim Wonen en Leven en de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wenst het departement Omgeving in samenwerking met het Agentschap Wonen Vlaanderen meer zicht te krijgen op de woonwensen ...