Now showing items 89-108 of 706

  • Can an Economic Activities Inventory Fill the Knowledge Gap about the Economic Sector in a Policy Making Process? 

   Federico Giaretta, Jan Zaman (2017)
   De bevolking van Brussel groeit tegenwoordig en heeft steeds meer ruimte nodig voor huisvesting. Dit voortdurend groeiende proces heeft de neiging om de industriële en middelgrote/grote economische activiteiten uit de stad ...
  • Can an Economic Activities Inventory Fill the Knowledge Gap about the Economic Sector in a Policy Making Process? 

   Federico Giaretta, Jan Zaman (2017)
   De bevolking van Brussel groeit tegenwoordig en heeft steeds meer ruimte nodig voor huisvesting. Dit voortdurend groeiende proces heeft de neiging om de industriële en middelgrote/grote economische activiteiten uit de stad ...
  • Cartografische verkenning van de Antwerpse stadsregio 

   Ellen Verbiest (2019)
   LABO RUIMTE is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving, naargelang de thematiek uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren. LABO ...
  • Caudotomie chez le mouton 

   Diane Lefebvre
   Les animaux domestiques ou captifs sont susceptibles d'être soumis à diffèrents types d'amputations afin de faciliter leur manipulation ou d'éviter certaines blessures. Ainsi, les oiseaux peuvent être amputés de leur bec ...
  • Caudotomie de certaines races de chiens 

   Diane Lefebvre
   Suite à la ratification de la Convention Européenne pour la Protection des Animaux de Compagnie en 1987, la caudotomie des chiens est interdite en Belgique, à compter du 1er janvier 2006 (Arrêté Royal du 17 mai). Cependant, ...
  • Caudotomie du cheval de trait Belge 

   Diane Lefebvre
   Certaines races de chevaux de traits sont traditionnellement caudotomisées. C'est le cas notamment des chevaux de trait Belges. En 2001 (AR du 17 mai), la Belgique interdisait la caudotomie de certains vertébrés, dont les ...
  • Certificering van natuurtechnische oeverbeschermingsmaterialen 

   H. MAES
   Bij veel onbevaarbare en bevaarbare waterlopen kunnen inrichtingswerken natuurvriendelijk uitgevoerd worden. Dit kan door het natuurvriendelijk uitvoeren van werken met traditionele materialen. Er bestaat ook de mogelijkheid ...
  • Clean Air, Low Energy 

   Marianne Stranger; Stijn Verbeke; Martin Täubel; Jelle Laverge; Debby Wuyts; Françoise Geyskens; Rudi Swinnen; Lot Verbeke; David Poelmans; Francis Boonen; Joris Lauwers; Katleen De Brouwere; Eddy Goelen; Anne Hyvärinen; Arnold Janssens; Bart Ingelaere
   Dit verkennend onderzoek had als doel de karakterisatie van de binnenluchtkwaliteit in energie‐efficiënte gebouwen (woningen en scholen). Fysische, chemische en biologische parameters werden gemeten om te bestuderen of het ...
  • CO2-emissiehandel in Vlaanderen in kaart gebracht 

   Dieter Cuypers; Tom Dauwe; Aernouts Kristien (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   Binnen Europa is de handel in CO2-emissierechten een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.In opdracht van MIRA beschrijft VITO de toepassing van die emissiehandel in ...
  • Comments on the NTP technical reports on toxicology and carcinogenesis study in rats exposed to whole-body radiofrequency radiation at 900 MHz and in mice exposed to whole-body radiofrequency radiation at 1900 MHz 

   Birgit Mertens, Maryse Ledent (2018)
   NTP voerde uitgebreide studies uit bij ratten en muizen om meer inzicht te krijgen in de potentiële gezondheidsrisico's verbonden aan blootstelling aan RF-EMF bij GSM en CDMA modulaties (technologieën gebruikt in 2G en 3G ...
  • (Compacter) wonen in een context van superdiversiteit 

   Prof. Dr. Dirk Geldof
   In het kader van het traject Slim Wonen en Leven en de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wenst het departement Omgeving in samenwerking met het Agentschap Wonen Vlaanderen meer zicht te krijgen op de woonwensen ...
  • Concepten en instrumentarium voor financiële verevening tussen lokale overheden in relatie tot ruimtelijk beleid 

   Wouter Dernau; Steven Michiels; Peter Peeters; Roel Van Eetvelt
   Er blijft steeds minder geschikt gelegen woongebied en bedrijventerrein over voor. Daarom wordt door de overheid nagedacht over het verplaatsen of schrappen van slecht gelegen aanbod en over intergemeentelijke ontwikkeli ...
  • Concepten voor de omkadering en afstemming van verschillende instrumenten voor de uitvoering van een ruimtelijk planningsproces 

   M. Claeys; S. De Coutere; K. De Roo; H. Leinfelder; K. Van de Genachte
   Het onderzoek levert concepten voor een transparante, standvastige en rechtszekere afstemming tussen verschillende instrumenten ter uitvoering van een ruimtelijk planningsproces en in het bijzonder in relatie tot het ...
  • Culture eats strategy for breakfast 

   Geert Mertens; Kaat Smets
   Het uitschrijven van beleidsvisies gebeurt meestal op basis van een boekenkast vol onderzoek. We willen immers weten wat de toekomst brengt: hoeveel gezinnen we moeten huisvesten, wat de beste plaatsen zijn voor nieuwe ...
  • Daily urban systems 

   Brecht Vandekerckhove; Liesbeth Van Damme; Isabelle Loris
   Het onderzoek past binnen de visievorming voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Centraal vertrekpunt is dat Vlaanderen verder kan uitgroeien tot een polycentrisch netwerk van steden en voorzieningen op verschillende ...
  • Dataverrijking van de database onbebouwde percelen 

   Peter Heymans, Richard Buijsmans (2020)
   Deze studie bevat een omschrijving van de overeengekomen procedure ter verrijking van Vermoedens-ROP. De opdracht is uitgevoerd door SIGGIS – Cevi, in het kader van bestek OMG-VPO/2020/03
  • De (on)wil om samen te werken 

   Geoffrey Vanderstraeten; Sylvianne Van Butsele; Kathelijne Toebak
   De praktijkvraagstelling gaat in op het aspect samenwerken op regionale schaal. De vragen die we hierbij willen behandelen, vanuit de eigen ervaring en vanuit het lopende debat zijn:� Hoe het komt dat sommige gemeentes ...
  • De betonstop, wat kost dat? 

   Geert Mertens, Ann Pisman, Liesbeth Van Damme (2018)
   Op 30 november 2016 keurde de Vlaamse Regering het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed1. Centraal daarin staat de doelstelling om het dagelijks bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 te herleiden tot nul: de ...
  • De circusschool verhuist! Wat nu? 

   Inge Pennincx
   In 2018 verhuist de populaire circusschool uit Mechelen van een centrumlocatie naar een site buiten de ring. Vanuit ruimtelijk perspectief kan je de nieuwe locatie suburbaan noemen. Het onderzoek startte bij de vaststelling ...
  • De Fabrieksstraat 

   Geen auteur gevonden (2015)
   Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau. Onder impuls van ruimteVlaanderen werd TOP Noordrand opgezet. TOP Noordrand brengt alle belanghebbenden uitde noordrand rond Brussel samen en probeert ...