Now showing items 107-126 of 498

  • Economische waarderingsstudie van ecosysteemdiensten voor MKBA 

   Inge Liekens; Marije Schaafsma; Jan Staes; Leo De Nocker; Roy Brouwer; Patrick Meire
   Deze studie bekijkt de kwantificering en de waardering van ecosysteemdiensten van natuurlandschappen. Natuurlandschappen definiëren we als landschappen die grotendeels bestaan uit natuurlijke elementen zoals bomen, wilde ...
  • Een beleid voor niet herstelde bouwmisdrijven. Instrumentele en juridische oplossingen voor de aanpak van het historisch passief. 

   Dirk Van Heuven; Dorien Geeroms; Arnout De Waele; Brecht Vandekerckhove
   Er is nood aan een structurele oplossing voor niet herstelde bouwmisdrijven. Deze studie probeert hierop een antwoord te formuleren.Aan de hand van praktijkonderzoeken in Zwevegem, Gent, Vilvoorde, Kasterlee en Voeren wordt ...
  • Een CO2-, water- en afvalneutrale Vlaamse voedingsnijverheid tegen 2030 

   Liesbet Van den Abeele; Toon Smets; Evelien Dils; An Vercalsteren; Stella Vanassche; Koen Dierckx; Frank Nevens; Liesbeth Schrooten; Valentijn Bilsen; Rein Dessers; Kristof Mertens; Thomas Blondiau; Pieter Vlaeminck; Erik Mathijs; Liesbet Vranken
   De Vlaamse milieuadministratie werkt sinds geruime tijd nauw samen met de Vlaamse voedingsindustrie om bepaalde doelstellingen binnen het milieubeleid te halen. In het kader van deze samenwerking is het de bedoeling de ...
  • Een derde van Vlaanderen vernieuwen 

   Geert Mertens; Guy Engelen; Peter Willems
   Transformeren in plaats van uitbreiden, dat is de boodschap in het witboek Beleidsplan Vlaanderen. Met het dynamisch landgebruiksmodel RuimteModel Vlaanderen is het ruimtebeslag van Vlaanderen nauwkeurig in kaart gebracht. ...
  • Een dozijn voetbalvelden per dag 

   Isabelle Loris; Wiet Vandaele
   In Europa wordt jaarlijks duizend vierkante kilometer bebouwd � een oppervlakte ter grootte van Cyprus. Vlaanderen kende in 2011 de laagste toename van de bebouwing in tien jaar. Maar dan nog gaat het om een dozijnvoetbalvelden ...
  • Een evaluatie van het planbatensysteem in Vlaanderen 

   Hans Van den Berg, Helena Bieseman, Fatma Kamas (2020)
   In 2009 werd de planbatenregeling operationeel voor het ganse Vlaamse gewest. Het planbatensysteem is een ruimtelijk beleidsinstrument waarbij aan grond-eigenaars een compensatie wordt gevraagd in ruil voor de toename van ...
  • EHUB-BT: 

   Patrick Verdonck; Maarten Dugernier; Peter Verboven; Luc Wittebolle; Mia Van Daele (2021)
   Deze studie focust op de mogelijkheid waarbij bestaande bedrijventerreinen een sleutelrol opnemen in hetnieuwe energiesysteem. Omdat niet elk bedrijventerrein geschikt is om deze rol als draaischijf van energie enknooppunt ...
  • Eindontwikkeling en implementatie meetinstrument Regionale OmgevingsKwaliteit (miROK) 

   Stijn Vranckx; Lorenz Hambsch; Kristen Bomans
   Omgevingskwaliteit is de waardering die mensen in een concreet gebied op een bepaald tijdstip aan de ruimte toekennen. Omgevingskwaliteit wordt gevormd door een combinatie van elk van de drie volgende bouwstenen gebruikswaarde, ...
  • Eindrapport potentiële bodemerosiekaart per perceel (2018) 

   Katrien Oorts, Sabine Buyle, Petra Deproost , Martien Swerts (2020)
   Dit document beschrijft de aanmaak van de potentiële bodemerosiekaart per perceel zoals deze gedaan is voor de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2018). Het Vlaams Planbureau Omgeving van het departement Omgeving ...
  • Eindrapport project-MER ECOVALLEI 

   Nathalie Bakx
   Het project waarvoor een MER wordt opgemaakt omvat de aanleg van een ecovallei onder de E314 in Maasmechelen. De ecovallei is het sluitstuk van de ontsnippering van de E314 binnen het �Nationaal Park Hoge Kempen� en betreft ...
  • Elektrische veldmetingen van een digitale elektriciteitsmeter en een digitale gasmeter 

   Leen Verloock; Matthias Van den Bossche; Wout Joseph
   In dit verslag worden de meetresultaten weergegeven van de spatiale en temporele smalbandmetingen van de radiofrequent (RF) signalen, uitgestuurd door een digitale elektriciteitsmeter en een digitale gasmeter. Voor de ...
  • Emissiereductiepotentieel van hybride voertuigen bestemd voor de weg 

   Nils Hooftman, Norbert Ligterink, Mieke Paalvast, René Van Gijlswijk, Eef Voogd, Giorgos Mellios, Mamarikas Sokrates, Kapetanios Nikos, Zacharias Samos, Wim Verhoeve (2020)
   Deze studie beschrijft de resultaten van een herziening voor de emissiefactoren voor plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) bestemd voor de weg. Hiervoor zijn we op drie vlakken te werk gegaan; eerst is via een ...
  • En het dorp zal duren 

   Sylvianne Van Butsele; Mieke Paelinck; Julie Dalle; Francis Beosiere; Dirk Van Wassenhove; Danielle Bakkovens; Luk De Jonghe; Karin Gijsen
   Hoe gaan kleine dorpen om met hun landelijkheid? Wat is de visie van de gemeenten op hun landschap, welke potenties zien ze in de open ruimte, wat willen ze doen met hun dorpskern. Aan de hand van vijf gemeenten zetten we ...
  • Energiekeuzehulp met ruimtelijke differentiatie 

   Wim Clymans, Han Vandevyvere, Karolien Vermeiren
   In het project energiekeuzehulp (EKH) met ruimtelijke differentiatie is een proof-of-concept uitgewerkt voor een online energiekeuzehulp die particuliere woning- en grondeigenaars kan ondersteunen bij de keuze tussen diverse ...
  • Energielandschap Vlaanderen 

   Emile Revier; Boris Hocks; Han Dijk; Sarah van Apeldoorn; Erjen Prins; Martijn Hollestelle; Bieke Van Hees; Suhaib Bhatti; Marianne Lefever; Jasmin Janssens; Veerle van Eetvelde; Stephanie Verplaetse; Björn Verhofstede
   Labo Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester, stelt het studierapport "Energielandschappen" voor. Daarin wordt nagegaan in welke mate ons landschap - bebouwd of onbebouwd ...
  • Enhanced Economic Typology for Spatial Economic Policy 

   Federico Giaretta; Inge Pennincx; Sophie De Mulder; Jan Zaman
   Dit document probeert actief bij te dragen aan de discussie over ruimtelijke ordening en daarmee samenhangend beleid, die vaak wordt bekritiseerd vanwege het slechte vermogen om de economische dynamiek op te vangen, wat ...
  • Evaluatie campagne stoken binnen- en buitenshuis Resultaten focus groepen en online 

   Jeroen Ketelslegers; Marylène Zarbo; Evi Michiels; Stefanie Tilkin
   Uit de resultaten van de humane biomonitoringcampagne van 2002-2006 van het eerste generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid bleek dat in landelijke gemeenten van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant verhoogde ...
  • Evaluatie R0 (Ring van Brussel) 

   Geen auteur gevonden
   Op 27 juni 1984 werd door de Vlaamse Regering een besluit uitgevaardigd betreffende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. Het besluit komt erop neer dat openbare ...
  • Evaluatie van berekeningsmethoden voor het bepalen van de benodigde buffercapaciteit van kleinschalige opvangsystemen in het kader van erosiebestrijding 

   Pieter Meert; Patrick Willems
   Dit rapport kadert in de studie "Evaluatie van berekeningsmethoden voor het bepalen van de benodigde buffercapaciteit van kleinschalige opvangsystemen in het kader van erosiebestrijding" (bestek nr. BOD/STUD/2011/01) voor ...
  • Evaluatie van de blootstelling aan PAK's - inventarisatiestudie 

   C. Cornelis; F. Lefebre; L. Janssen; H. Van De Weghe; M. Wevers; G. Wouters
   Voorliggend rapport omvat de uitwerking van WP 6 in het project Evaluatie van de blootstelling aan PAK's - inventarisatiestudie. WP 6 heeft tot doel om op basis van de in de voorgaande werkpakketten verkregen informatie ...