Now showing items 174-193 of 498

  • Habitat- en Connectiviteitsanalyse das 

   Veerle Cielen; Koen Berwaerts; Luc Janssens; Katja Claus
   De das komt in Vlaanderen enkel nog permanent voor in Voeren en in hetLimburgse Haspengouw. Binnen Vlaanderen staat de das op de Rode Lijst in de categorie �Bedreigd�. In het Dijleland, de regio ten zuiden van Leuven, is ...
  • Handleiding miROK: Meetinstrument Regionale Omgevingskwaliteit 

   Stijn Vranckx
   Omgevingskwaliteit is de waardering die mensen in een concreet gebied op een bepaald tijdstip aan de ruimte toekennen. Omgevingskwaliteit wordt gevormd door een combinatie van elk van de drie volgende bouwstenen gebruikswaarde, ...
  • (Her)gebruik van de bestaande woningvoorraad in de klassieke woonwijken uit de jaren 1960 - 1980 

   Christophe Cneut; Rik Houthaeve; Sunay Durgun; Piet De Rycke; Pascal De Decker; Maarten Loopmans; Bart Claessens; Sven De Bevere; Xaveer De Geyter; David Schmitz; Yannis Igodt; Dominique Vanneste
   In deze studie wordt onderzocht of de klassieke woonwijken uit de jaren '60 - '80 nog aangepast zijn aan de hedendaagse woonwensen en bevolkingsgroepen, en welke aanpassingen al dan niet nodig zijn.Deze studie gaat uit van ...
  • Herkalibratie van WaTEM/SEDEM met het DHMV-II als hoogtemodel 

   Petra Deproost; Daan Renders; Johan Van de Wauw; Nele Van Ransbeeck; Gert Verstraeten
   Het WaTEM/SEDEM model, ontwikkeld door de KULeuven, wordt door de Vlaamse overheid gebruikt voor de berekening van bodemerosie en sedimenttransport in Vlaanderen. Dankzij dit model kan de mate van bodemerosie bepaald worden ...
  • Herziening van de neerslagerosiviteitsfactor R voor de Vlaamse erosiemodellering 

   Sacha Gobeyn; Johan Van de Wauw; Niels De Vleeshouwer; Daan Renders; Nele Van Ransbeeck; Gert Verstraeten; Petra Deproost (2021)
   In deze studie is een nieuwe waarde voor de neerslagerosiviteit berekend voor de Vlaamse erosiemodellering. Voor de berekeningen werd de voor België ontwikkelde methode van de KU Leuven gebruikt (Verstraeten et al., 2006) ...
  • Het Beleidsplan Ruime is een coproductie 

   Wolfgang Vandevyvere
   Dit artikel geeft inzicht in de context van de vraag naar een interbestuurlijk partnerschap rond het beleidsplan Ruimte. Hij gaat in op belangrijke uitdagingen en stelt vast dat er ambitie nodig is om een antwoord te bieden ...
  • Het duwtje in de juiste richting: Hoe de Vlaamse consument begeleiden naar een milieuverantwoord consumptiepatroon. 

   Hendrik Slabbinck; Jolien Vandenbroele; Anneleen Van Kerckhove; Iris Vermeir
   Ons huidig consumptie- en aankooppatroon van voeding is problematisch. Het ligt niet alleen aan de basis van de huidige obesitasepidemie, maar zet ook ons leefmilieu en de natuur onder druk (Aiking, 2011). De ecologische ...
  • Het landschap als laatste getuige 

   Stijn Vanderheiden
   Plekken in het landschap maken deel uit van het verhaal van 'de Groote Oorlog'. Erfgoed vormt de aanleiding van een AGNAS-planningsproces voor een zeer groot gebied. Het artikel gaat over de context en het verloop van het proces.
  • Het nieuwe normaal: bewustzijn van de verweving tussen wonen en werken 

   Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Jan Zaman (2019)
   Doorgaans wordt de link tussen een economische activiteit en een bedrijventerrein sneller gelegd dande link tussen een economische activiteit en het woonweefsel. Het grootste gedeelte van de economiebevindt zich echter ...
  • Het omgevingsbesluit 

   M Claeys; S. De Coutere; F Charlier; H Leinfelder; G Van de Genachte; T De Waele
   Ruimtelijke planningsprocessen zijn in Vlaanderen de laatste jaren zodanig geëvolueerd dat ze niet enkel handelen over een bestemmingswijziging (verankerd in een RUP), maar om een totaalpakket vragen aan ruimtelijke en ...
  • Het Ruimterapport 2018. Het ruimtelijk patroon van Vlaanderen ontrafeld. 

   Ann Pisman (2020)
   In 2018 werd het RURA, Ruimterapport Vlaanderen, ontwikkeld. Dit rapport is een naslagwerk over de ruimte in Vlaanderen. In het document zijn heel wat ruimtelijke analyses opgenomen: beschrijvingen over het voorkomen van ...
  • Het schuurtje is rijp voor de sloop 

   Peter David
   Sinds de jaren 1960 is er heel wat evolutie in de manier waarop de overheid de burger informeert over haar plannen. Het openbaar onderzoek is een gekende vorm met zijn beperkingen. De overheid experimenteert met andere vormen.
  • Hoe de Vlaamse milieusector in kaart brengen 

   Ellen Hutsebaut; Sara Ochelen; Marc De Decker
   Milieu en hernieuwbare energie zijn een belangrijke motor van een nieuwe economische ontwikkeling. Vlaanderen wil daarom een vergroening van zijn economie realiseren. Een gevolg van de overgang naar een groene economie is ...
  • (Hoog)Bouwen in Vlaanderen 

   Ann Pisman
   In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staat het concept ruimtelijk rendement centraal. Het is belangrijk om het verder aansnijden van de open ruimte in Vlaanderen de komende jaren te verhinderen. Dit kunnen we doen door de ...
  • How to Attract the Right Economic Activities in a Certain Spatial Environment? 

   Jan Zaman, Inge Pennincx, Sophie De Mulder (2020)
   In de afgelopen jaren heeft ons onderzoek de ruimtelijke patronen en organisatie vaneconomische activiteiten. Om deze bevindingen te koppelen aan het beleid hebben we de concepten van vraag en aanbod geïntroduceerd.aanbo ...
  • How to rework the city we have – Inductive planning to provide jobs and skills in old industrial areas. 

   Jan Zaman (2016)
   Deze innovatieve planningsaanpak is gericht op het creëren van banen en het ontwikkelen van vaardigheden voor industriële enarbeiders. We willen de grotendeels lege, ongebruikte of onderbenutte ruimtes inoude industriegebieden ...
  • Human Biomonitoring Data Enables Evidence-Informed Policy to Reduce Internal Exposure to Persistent Organic Compounds: A Case Study 

   Ann Colles; Dries Coertjens; Bert Morrens; Elly Den Hond; Melissa Paulussen; Liesbeth Bruckers; Eva Govarts; Adrian Covaci; Gudrun Koppens; Kim Croes; Vera Nelen; Nicolas Van Larebeke; Stefaan De Henauw; Tine Fierens; Griet Van Gestel; Hana Chovanova; Maja Mampaey; Karen Van Campenhout; Ilse Loots; Willy Baeyens; Greet Schoeters (2021)
   Humane biomonitoring (HBM) monitort de niveaus van milieuverontreinigende stoffen in menselijke stalen, wat vaak een onderwerp van bezorgdheid is voor bewoners in de buurt van industrieel verontreinigde sites (ICSs). Rond ...
  • Hybride katten in Vlaanderen 

   Hilde Vervaecke; Steven Janssens; Nadine Buys; Isabelle Van Impe
   Hybride katten zijn ontwikkeld door een artificiële kruising tussen een gedomesticeerde kat (Felis silvestris catus) en één van de verschillende soorten exotische wilde katten. In Vlaanderen neemt de kweek van hybriden toe ...
  • Identificatie van indicatoren voor impact van endocrien verstorende stoffen /hormonale stoorstoffen (in het Engels) 

   A. Mahmoud; F. Comhaire; N. Van Larebeke; G. Van Kersschaever
   As defined by the European Workshop on the impact of endocrine disrupters on human health and wildlife, an endocrine disrupter is an exogenous substance that causes adverse health effects in an intact organism, or its ...
  • Identificatie van indicatorsoorten voor impact van endocrienverstorende stoffen 

   An Verspecht; Luc Hens
   Het belang van de relatie tussen milieufactoren en gezondheidseffecten waaronder kanker, verminderde fertiliteit, degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel, aandoeningen van de luchtwegen en cardiovasculaire ziekten, ...