Now showing items 703-706 of 706

  • Zeker Wonen 

   Emilie Verwimp (2020)
   Een beleid gericht op “zeker wonen” betekent in Vlaanderen dat beleidsmakersmoeten inzetten op een woningpatrimonium dat (1) waardevast (deel van gezinskapitaal), (2) geschikt en flexibel aanpasbaar naar behoeften van de ...
  • Zelfevaluatie complexe projecten: Verwerking literatuur en enquête 

   Fatma Kamas; Helena Bieseman; Patrick Wilmots; Karin Hahn (2021)
   Deze evaluatiestudie bekijkt de opzet, werking en ervaringen met complexe projecten. Het document geeft in hoofdstukken 1 en 2 een omschrijving en stand van zaken van complexe projecten in Vlaanderen. Hoofdstuk 3 omvat een ...
  • Zoektocht naar een typologie van economische locaties 

   Sophie De Mulder, Inge Pennincx, Jan Zaman (2018)
   In 2015 is het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het departement Omgeving (vroeger AOM van departement Ruimte Vlaanderen) gestart met een onderzoeksreeks rond economische locaties of werklocaties. Hoe langer deze ...
  • Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging - Visionair scenario Milieuverkenning 2030 

   Felix Deutsch; Nele Veldeman; Jean Vankerkom; Wim Peelaerts; Jurgen Buekers; Rudi Torfs; Frans Fierens; Charlotte Vanpoucke; Elke Trimpeneers; Line Vancraeynest; Myriam Bossuyt (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   In opdracht van MIRA werd het onderzoek ‘Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging. Visionair scenario Milieuverkenning’ uitgevoerd door VITO in samenwerking met IRCEL.Het onderzoek bouwt verder op de scenarioberekeningen ...