Now showing items 1-4 of 4

  • Monitoring biologisch herstel van de verlegde Voorste Nete in Dessel 

   A. De Vocht; B. Aubroeck; P. Hendig
   De zandwinning in de groeve �Pinken� is in 2004 in bedrijf gegaan. Voor de exploitatie van deze groeve kon aanvangen werd de Voorste Nete over een lengte van ca. 1300 m omgelegd langs de zuidzijde van de ontginningszone. ...
  • Monitoring ecoduct 'De Warande' over de N25 (Meerdaalwoud) in Bierbeek 

   Jorg Lambrechts; Rollin Verlinde; Ben Van Der Wijden; Jos Gorssen
   Het project �Monitoring ecoduct �De Warande� over de N25 (Meerdaalwoud) in Bierbeek� is gestart op 1 februari 2006, en loopt tot het voorjaar van 2013. Voorliggend monitoringsplan concentreert zich vooral op de periode T1. ...
  • Monitoring ecoduct 'Kikbeek' over de E314 in Maasmechelen 

   Jorg Lambrechts; Rollin Verlinde; Ben Van Der Wijden; Pieter Hendrickx
   Het ecoduct Kikbeek over de E314 in Maasmechelen is gebouwd om de ecologische verbinding te herstellen tussen grote natuurgebieden ten noorden (Mechelse heide) en ten zuiden (Kikbeekbron, Ziepbeekvallei) van de snelweg. ...
  • Opmeten nulsituatie omgeving ecoduct Kikbeek (E314) 

   Jorg Lambrechts; Pieter Hendrickx; Peter Engelen
   In de loop van 2004 wordt er een ecoduct gebouwd over de snelweg E314, op de oostelijke steilrand van het Kempens plateau, op de overgang naar de Maasvallei. Het doel is ontsnippering van natuurgebieden. De snelweg E314 ...