Now showing items 1-1 of 1

    • Reële milieugerelateerde gezondheidskosten in Vlaanderen 

      Laurent Franckx; Annick Van Hyfte; Sarah Bogaert; Stijn Vermoote; Alistair Hunt
      In het milieubeleid is de bepaling van gezondheidsbaten van beleidsmaatregelen(reducties van emissies bvb.) in termen van gezondheidsindicatoren zoals verloren gezonde levensjaren niet altijd bruikbaar. Om een economische ...