Now showing items 1-1 of 1

    • Uitwerken van een Vlaams beleid rond binnenhuismilieu 

      E. Goelen; P. Geuzens; F. Maes; J. Provoost; R. Torfs; L. Verschaeve; C. Burm; L. Lavrysen
      De definitie van gezondheid zoals deze door de wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werd geformuleerd (zie verder) leert dat gezondheid de resultante is van de verwerking van uitwendige invloeden door de mens. Die invloeden ...