Now showing items 1-2 of 2

  • Monetariseren van de impact van urban sprawl in Vlaanderen 

   Karolien Vermeiren; Lien Poelmans; Guy Engelen; Steven Broekx; Carolien Beckx; Leo De Nocker; Karolien Van Dyck
   België, maar vooral Vlaanderen, kent in vergelijking met de rest van Europa een zeer hoge verstedelijkingsgraad. De stijgende bevolkingsgroei leidt tot een groeiende vraag naar onder andere woningen, infrastructuur en ...
  • Pilootproject Natural Capital Accounting in Vlaanderen 

   Leo De Nocker; Steven Broeckx; Inge Liekens; Carolien Beckx; Jef Dams; Lorenz Hambsch; Liesbet Van den Abeele; Lien Poelmans; Rixt De Jong; Lieven Desmet (2020)
   Natural Capital Accounting (NCA) is de boekhouding van alle voorraden (stocks) en stromen (flows) van natuurlijk kapitaal in een bepaalde regio. Het biedt een kader om veranderingen in het natuurlijk kapitaal, en de impact ...