Now showing items 1-2 of 2

  • Begeleidingsopdracht omgevingskwaliteit: kwaliteitsambities en ontwikkeling meetinstrument 

   Cedric Vervaet; Jan Parys; Kristen Bomans
   De begeleidingsopdracht omgevingskwaliteit kadert in het milieubeleidsplan van de Vlaamse Regering (MINA-plan 4) dat "een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving" als lange termijndoelstelling vooropstelt. Binnen het ...
  • Meetinstrument Omgevingskwaliteit 

   Kristen Bomans; Cedric Vervaet; Lotte Meuleman; Guy Engelen; Stijn Vranckx
   Deze opdracht kadert binnen de lange termijn doelstelling "Verbeteren van de omgevingskwaliteit" van het MINA-plan 4 en de respectievelijke maatregel "Meten van leef- en omgevingskwaliteit". Tevens kadert de opdracht binnen ...