Now showing items 1-1 of 1

    • Analyse van de financiële gevolgen van ruimtelijke beslissingen 

      M. Dugernier; L. De Nocker; S. Broeckx; D. Bosmans
      Het onderzoek analyseert de financiële gevolgen van ruimtelijk beleid ten aanzien van particuliere eigenaars en de feitelijke werking van de bestaande vergoedings- en heffingssystemen, aan de hand van een concreet studiegebied ...