Now showing items 1-3 of 3

  • Afstemmen van milieumeetnetten en -meetstrategieën op het biomonitoringsprogramma 

   G. Koppen; F. Lefebre; A. Colles; K. Van de Vel; J. Vliegen; L. Regniers; F. Geyskens; F. Boonen; L. Verbeke; E. Goelen; G. Schoeters
   België behoort tot de meest verstedelijkte landen van de hele wereld. Het telt 15 stedelijke gebieden met ten minste 80.000 inwoners, samen goed voor zo'n 53% van de totale bevolking. Die stedelijke gebieden bevinden zich ...
  • Bouw Gezond 

   M. Stranger; E. Goelen; K. Verheyden; P. Van den Bossche; A. Acke; S. Caillou; K. Norga; K. Vaes; P. Lesage
   Dit project heeft een doelstelling die bestaat uit twee luiken: "Het aanpassen van de brochure "Bouwen en Gezondheid", bestemd voor bouwers en verbouwers aan de meest recente stand van zaken, op basis van de inventarisatie ...
  • Uitwerken van een Vlaams beleid rond binnenhuismilieu 

   E. Goelen; P. Geuzens; F. Maes; J. Provoost; R. Torfs; L. Verschaeve; C. Burm; L. Lavrysen
   De definitie van gezondheid zoals deze door de wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werd geformuleerd (zie verder) leert dat gezondheid de resultante is van de verwerking van uitwendige invloeden door de mens. Die invloeden ...