Now showing items 1-6 of 6

  • Binnenlucht in Basisscholen (BIBA) 

   Marianne Stranger; Katleen De Brouwere; Eddy Goelen; Eva Govarts; Gudrun Koppen; H. Willems; Rudi Torfs; Kristine Desager
   Deze studie heeft tot doel de invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en van klasinrichting te bepalen op de kwaliteit van de binnenlucht in scholen. Het zal aanleiding geven tot het formuleren van concrete aanbevelingen ...
  • Clean Air, Low Energy 

   Marianne Stranger; Stijn Verbeke; Martin Täubel; Jelle Laverge; Debby Wuyts; Françoise Geyskens; Rudi Swinnen; Lot Verbeke; David Poelmans; Francis Boonen; Joris Lauwers; Katleen De Brouwere; Eddy Goelen; Anne Hyvärinen; Arnold Janssens; Bart Ingelaere
   Dit verkennend onderzoek had als doel de karakterisatie van de binnenluchtkwaliteit in energie‐efficiënte gebouwen (woningen en scholen). Fysische, chemische en biologische parameters werden gemeten om te bestuderen of het ...
  • Flanders Indoor Exposure Survey 

   Eddy Goelen; Katleen De Brouwere; Gudrun Koppen; Maarten Spruyt; Rudi Torfs
   De Vlaamse overheid wil nagaan wat het belang is van de blootstelling aan binnenhuispolluenten in Vlaanderen gegevens verzamelen over binnenluchtconcentraties, infiltratie van pollutie van buiten naar binnen en daaraan ...
  • Renovair 

   Marianne Stranger; Stijn Verbeke; Martin Täubel; Jelle Laverge; Françoise Geyskens; Lot Verbeke; Eddy Goelen; Anne Hyvärinen; Arnold Janssens; Wim Aerts; Jef Daems; Maarten Spruyt; Ighor Van de Vyver
   De Renovair studie werd opgestart met de volgende doelstellingen:1) Het genereren van representatieve gegevens over het binnenmilieu voor- en na de uitvoering van energiebesparende renovaties, met als doel om de gevolgen ...
  • The influence of contaminants in ambient air on the indoor air quality - part 1: exposure of children 

   Kathleen De Brouwere; Christa Cornelis; Eddy Goelen; Gudrun Koppens; Maarten Spruyt; Rudi Torfs
   This report is the third and final part of the study "The Influence of Contaminants in Ambient Air on the Indoor Air Quality, part 1: Exposure of Children". In this report, data of the measuring campaign (workpackage 2) ...
  • The Influence of Contaminants in Ambient Air on the Indoor Air Quality Part 1: Exposure of Children 

   Ethel Brits; Eddy Goelen; Rudi Torfs; Gudrun Koppen; Maarten Spruyt
   It is the ambition of the Regional Government in Flanders, Belgium and in particular of the Environment and Health Unit (Ministry of Environment) to deploy a policy that includes all issues related to Environment and Health. ...