Now showing items 1-1 of 1

    • Subsidies met impact op het milieu 

      Laurent Franckx; Hans Michiels; Kristof Geeraerts; Sirini Withana; Patrick ten Brink
      Subsidies worden in het leven geroepen om bepaalde beleidsdoelstellingen te behalen, maar kunnen een onbedoeld nadelig effect hebben op het leefmilieu. De Europese Commissie en andere organisaties roepen op om milieuschadelijke ...