Now showing items 1-1 of 1

    • Een evaluatie van het planbatensysteem in Vlaanderen 

      Hans Van den Berg, Helena Bieseman, Fatma Kamas (2020)
      In 2009 werd de planbatenregeling operationeel voor het ganse Vlaamse gewest. Het planbatensysteem is een ruimtelijk beleidsinstrument waarbij aan grond-eigenaars een compensatie wordt gevraagd in ruil voor de toename van ...