Now showing items 1-2 of 2

  • Op maat van de mensen 

   Isabelle Loris; Anke Van Caudenberg; Hans Van den Berg
   Deze paper geeft de strategie aan op welke manier 1,2 miljoen bijkomende mensen en bijhorende voorzieningen (werk, zorg, … ) hun plek in de Vlaamse ruimte kunnen krijgen. Daarbij wordt uitgegaan van verdeelsleutels en ...
  • Samenhangende openruimtegebieden, toestand 2013-2019 - technische beschrijving 

   Hans Van den Berg; Kasper Cockx; Peter Willems; Stijn Vanacker; Ann Pisman (2021)
   In dit document wordt beschreven hoe samenhangende openruimtegebieden in Vlaanderen werden geïdentificeerd en ingedeeld in 5 types o.b.v. hun grootte en ligging t.o.v. landelijke en (rand)stedelijke gebieden.