Now showing items 1-3 of 3

  • Evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningendecreet 

   wouter bervoets; Arnout De Waele; Durkadin Yilmaz (2021)
   Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning werd op 25 april 2014 door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd en is samen met het Uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 op 23 februari 2017 in werking getreden. ...
  • Omgevingsdenken in de praktijk 

   Bart Van Herck; wouter bervoets; Clemens De Olde (2020)
   Deze studie kadert in het groeien naar een volwaardig en ambitieus omgevingsbeleid in Vlaanderen. Aan de hand van concrete cases wordt onderzocht hoe een omgevingsbenadering meerwaarde kan brengen. De studie reikt pistes ...
  • Ruimtelijke ordening en sectorwetgeving 

   Wim Rasschaert; Jan Beleyn; Dirk Van Heuven; Geert Van Hoorick; Katrien Van Dingenen; Geert Steurs; Wim Van der Beken; Elisabeth Wouters; Christian Dierickx; Paul Wuillaume
   De relatie tussen de wetgeving ruimtelijke ordening en de sectorale wetgeving staat centraal in deze opdracht en meer in het bijzonder die domeinen waar deze relatie problematisch is en waar er mogelijkheden zijn voor ...