Now showing items 1-2 of 2

  • Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen 

   T. van Haren; J. Deckers; R. De Koninck; K. Dirix; R. Maes; L. Hambsch; K. Van Baelen (2021)
   De ondergrond biedt veel kansen voor het beantwoorden van duurzame energievragen, en vragen gerelateerd aan grondwater, klimaatadaptatie, ruimtegebruik en hergebruik van materialen. Vlaamse overheid, Departement Omgeving, ...
  • Project waardevolle bodems in Vlaanderen 

   E. Van Ranst; C. Ampe; J. Deckers; K. Vancampenhout; K. Wouters; S. Defrijn; E. Bomans
   Bodems in een landschap zijn meestal het resultaat van processen van bodemvorming onder invloed van de bodemvormende factoren (moedermateriaal, substraat, tijd, klimaat, geomorfologie, hydrologie, vegetatie, fauna, erosie ...