Now showing items 1-1 of 1

    • Project waardevolle bodems in Vlaanderen 

      E. Van Ranst; C. Ampe; J. Deckers; K. Vancampenhout; K. Wouters; S. Defrijn; E. Bomans
      Bodems in een landschap zijn meestal het resultaat van processen van bodemvorming onder invloed van de bodemvormende factoren (moedermateriaal, substraat, tijd, klimaat, geomorfologie, hydrologie, vegetatie, fauna, erosie ...