Now showing items 1-3 of 3

  • Evaluatie van geldende milieunormen naar hun doelstelling van bescherming van de bevolking inbegrepen gevoelige subpopulaties 

   Maja Mampaey; Myriam Bossuyt; Ludwine Casteleyn; Hana Chovanova; Filip François; Geert Goemans; Chris Lambert; Katrijn Roggeman; Lieve Slootmaekers; Karen Van Campenhout; Mirka Van der Elst; Griet Van Gestel; Jeroen Vanhooren; An Van Tornout
   Milieukwaliteitsnormen vormen een belangrijk instrument bij de planning van een milieubeleid. Hierbij is het noodzakelijk dat de normen wetenschappelijk onderbouwd worden en voldoende rekening houden met de milieu-invloeden ...
  • Human Biomonitoring Data Enables Evidence-Informed Policy to Reduce Internal Exposure to Persistent Organic Compounds: A Case Study 

   Ann Colles; Dries Coertjens; Bert Morrens; Elly Den Hond; Melissa Paulussen; Liesbeth Bruckers; Eva Govarts; Adrian Covaci; Gudrun Koppens; Kim Croes; Vera Nelen; Nicolas Van Larebeke; Stefaan De Henauw; Tine Fierens; Griet Van Gestel; Hana Chovanova; Maja Mampaey; Karen Van Campenhout; Ilse Loots; Willy Baeyens; Greet Schoeters (2021)
   Humane biomonitoring (HBM) monitort de niveaus van milieuverontreinigende stoffen in menselijke stalen, wat vaak een onderwerp van bezorgdheid is voor bewoners in de buurt van industrieel verontreinigde sites (ICSs). Rond ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 5 - Gezonde leefomgeving waarborgen 

   Caroline Teughels; Karen Van Campenhout; Peter Vervoort; Maja Mampaey (2021)
   De dagelijkse leefomgeving van mensen heeft een belangrijke invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Die omgeving wordt bepaald door desociale en economische context en de fysieke leefomgeving. Het ruimtelijk beleid, ...