Now showing items 1-2 of 2

  • Daily urban systems 

   Brecht Vandekerckhove; Liesbeth Van Damme; Isabelle Loris
   Het onderzoek past binnen de visievorming voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Centraal vertrekpunt is dat Vlaanderen verder kan uitgroeien tot een polycentrisch netwerk van steden en voorzieningen op verschillende ...
  • Stedencultuur Vlaanderen 

   Brecht Vandekerckhove; Liesbeth Van Damme
   Naar aanleiding van de opmaak van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd aan SumResearch de onderzoeksvraag gesteld een beleidsvoorbereidende analyse te maken over het netwerk van steden in Vlaanderen. De studie ...