Now showing items 1-4 of 4

  • Herwerken van Vlaamse emissiedataset volgens nieuwe sectorindeling en nieuwe spreidingspatronen 

   Nele Veldeman; Liliane Janssen; Felix Deutsch; Stijn Janssens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   In dit project wordt de Vlaamse emissiedataset herwerkt volgens de nieuwe sectorindeling, zoals die werd vastgelegd binnen de Referentietaak ‘Kenniscentrum Luchtkwaliteitmodellering’. Deze nieuwe sectorindeling kreeg de ...
  • Indicatoren Ruimtelijk Rendement 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2019 

   Lien Poelmans; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2021)
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2019 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...