Now showing items 1-7 of 7

  • Herwerken van Vlaamse emissiedataset volgens nieuwe sectorindeling en nieuwe spreidingspatronen 

   Nele Veldeman; Liliane Janssen; Felix Deutsch; Stijn Janssens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   In dit project wordt de Vlaamse emissiedataset herwerkt volgens de nieuwe sectorindeling, zoals die werd vastgelegd binnen de Referentietaak ‘Kenniscentrum Luchtkwaliteitmodellering’. Deze nieuwe sectorindeling kreeg de ...
  • Indicatoren Ruimtelijk Rendement 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...
  • Indicatoren Ruimtelijk Rendement, toestand en evolutie 2013-2019 - technische fiches 

   Lien Poelmans; Tomas Crols; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2022)
   Dit rapport beschrijft de opmaak van de ruimtelijke indicatoren, gebruikt om het ruimtelijk rendement in Vlaanderen op te kunnen volgen. Van deze indicatoren werd een nulmeting uitgevoerd in 2013 (Poelmans et al., 2016). ...
  • Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen, toestand 2019 

   Lien Poelmans; Liliane Janssen; Lorenz Hambsch (2021)
   Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2019 voor Vlaanderen. Het is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen ...
  • Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...
  • Monetarisering Urban Sprawl in Vlaanderen 

   Ewald Wauters; Lien Poelmans; Liliane Janssen; Carolien Beckx; Steven Broekx; Kobe Boussauw; Vermander Marijke; Koos Fransen; Thérèse Steenbergen; Kelly Wittemans; Thomas Vanoutrive; Hans Tindemans (2021)
   Dit onderzoek is het resultaat van een 2 opdrachten die door van het Vlaams Departement Omgeving werden uitgeschreven om urban sprawl in Vlaanderen te monetariseren. Het doel van de opdrachten is inzicht te verwerven in ...
  • Natuurbeleving op de weg - technische beschrijving 

   Lien Poelmans; Liliane Janssen; Stijn Vranckx (2022)
   "Natuurbeleving op de weg" geeft een indruk van het groenblauw in een wijk, gezien vanop de weg.Dit rapport geeft de technische beschrijving over de manier waarop deze natuurbeleving in kaart is gebracht voor Vlaanderen ...