Now showing items 1-1 of 1

    • "Strategische verkenningsfase voor energieen klimaatwijken" 

      Maarten Van Den Driessche; Lieven Nijs; Sofie Rédelé; Barbara Oelbrandt; Jona Van Steenkiste
      De aanleiding voor deze studie is tweeledig. Vooreerst wil Vlaanderen inzetten op de energietransitie. Op 11 december 2017 bereikten vier energieministers een princiepsakkoord omtrent het interfederale energiepact. Het ...