Now showing items 1-5 of 5

  • Evaluatie van geldende milieunormen naar hun doelstelling van bescherming van de bevolking inbegrepen gevoelige subpopulaties 

   Maja Mampaey; Myriam Bossuyt; Ludwine Casteleyn; Hana Chovanova; Filip François; Geert Goemans; Chris Lambert; Katrijn Roggeman; Lieve Slootmaekers; Karen Van Campenhout; Mirka Van der Elst; Griet Van Gestel; Jeroen Vanhooren; An Van Tornout
   Milieukwaliteitsnormen vormen een belangrijk instrument bij de planning van een milieubeleid. Hierbij is het noodzakelijk dat de normen wetenschappelijk onderbouwd worden en voldoende rekening houden met de milieu-invloeden ...
  • Inschatting van de ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen 

   Jurgen Buekers; Rudi Torfs; Felix Deutsch; Wouter Lefebvre; Myriam Bossuyt (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2012)
   Uit een nieuw MIRA-rapport komt fijn stof naar voor als de meest gezondheidsschadelijke milieufactor. In een vergelijking van de impact van verschillende milieufactoren op gezondheid, is fijn stof goed voor ongeveer drie ...
  • Modeloptimalisatie voor chemische subcomponenten van het belEUROS-model 

   Felix Deutsch; Jean Vankerkom; Jordy Vercauteren; Myriam Bossuyt; Frans Fierens (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2013)
   Een studie van VITO in opdracht van MIRA geeft inzicht in de verspreiding van de verschillende chemische fracties van fijn stof. Alhoewel het model de totale massa fijn stof vrij goed inschat, blijven accurate modelberekeningen ...
  • Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit 

   Felix Deutsch; Jean Vankerkom; Nele Veldeman; Wim Peelaerts; Frans Fierens; Charlotte Vanpoucke; Elke Trimpeneers; Line Vancraeynest; Myriam Bossuyt (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   In opdracht van MIRA werd het onderzoek ‘Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit’ uitgevoerd door VITO in samenwerking met IRCEL. Het onderzoek bouwt verder op de scenarioberekeningen over luchtkwaliteit ...
  • Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging - Visionair scenario Milieuverkenning 2030 

   Felix Deutsch; Nele Veldeman; Jean Vankerkom; Wim Peelaerts; Jurgen Buekers; Rudi Torfs; Frans Fierens; Charlotte Vanpoucke; Elke Trimpeneers; Line Vancraeynest; Myriam Bossuyt (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2010)
   In opdracht van MIRA werd het onderzoek ‘Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging. Visionair scenario Milieuverkenning’ uitgevoerd door VITO in samenwerking met IRCEL.Het onderzoek bouwt verder op de scenarioberekeningen ...