Now showing items 1-9 of 9

  • Dieren onder de wielen 

   Diemer Vercayie; Marc Herremans; Goedele Verbeylen; Jorg Lambrechts; Ludo Smets; Kris Degraeve; Jan Rodts; Karin Gielen; Wouter Vanreusel
   Met het project �Dieren onder de wielen� brachten de Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen beter in kaart hoeveel faunaslachtoffers er op onze wegen vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar ...
  • Dieren onder de wielen 2.0 

   Diemer Vercayie; Jorg Lambrechts
   De hoofddoelstelling van dit project was om zo veel mogelijk meldingen van verkeersslachtoffers te verzamelen om knelpunten op onze wegen beter in kaart te brengen. Daarnaast werd vanaf de start van dit project ook ingezet ...
  • Monitoring ecoduct �De Warande� over de N25 in het Meerdaalwoud (Bierbeek) 

   Jorg Lambrechts; Kris Boers; Wout Willems; Maarten Jacobs; Gerda Keulemans; Lut Moens; Maria Renders
   Het ecoduct De Warande in het Meerdaalwoud is aangelegd in 2005. Het jaar daarop (T1) -in 2006- is het gebruik van het ecoduct door fauna uitvoerig opgevolgd (gemonitord) en ook twee jaar later, in 2008, dus drie jaar na ...
  • Monitoring ecoduct �Kikbeek� over de E314 in Maasmechelen 

   Jorg Lambrechts; Iwan Lewylle; Diemer Vercayie; Maarten Jacobs; Alex Lefevre
   Het ecoduct Kikbeek is aangelegd in 2005-2006. Het jaar daarop (T1) -in 2007- is het gebruik van het ecoduct door fauna uitvoerig opgevolgd (gemonitord) en ook twee jaar later, in 2009, dus drie jaar na aanleg van het ...
  • Monitoring Ecologische infrastructuur ter ontsnippering van het Zoniënwoud (o.a. ecoduct Groenendaal) 

   Diemer Vercayie; Kristijn Swinnen
   Het Zoniënwoud, gelegen aan de zuidrand van de Belgische hoofdstad Brussel, behoort tot het Natura 2000 Netwerk, maar wordt ook doorkruist door drukke verkeersaders (o.a. Brusselse Ring, E411 en spoorlijn 161). In kader ...
  • Monitoring van ecoduct De Munt 

   Simon Feys; Kris Boers; Bart Hoeymans; Maarten Jacobs; Alex Lefevre; Roosmarijn Steeman; Peter Symens; Jorg Lambrechts
   Naar aanleiding van de bouw van de Hogesnelheidslijn (HSL) Antwerpen-Breda, parallel aan de E19, werden een aantal ontsnipperende maatregelen als bindende voorwaarde opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning op het ...
  • Monitoring van het ecoduct Kempengrens 

   Jorg Lambrechts; Kris Boers; Simon Feys; Maarten Jacobs; Ward Machielsen; Alex Lefevre
   Voorliggend rapport presenteert de resultaten van monitoringsonderzoek op het ecoduct Kempengrens in Mol-Postel, het tweede jaar na de aanleg van het ecoduct, dus in 2016 (de zogenaamde T2). De opdracht bestond er in om ...
  • Opmeten van de huidige ecologische situatie (T0) in de omgveing van het geplande ecoduct Kempengrens over de E34 in Postel (Mol) 

   Jorg Lambrechts; Kris Boers; Maarten Jacobs; Joachim Mergeay; Ward Machielsen; Alex Lefevre; Cleo Pandelaers; Sam Puls
   De Vlaamse en Nederlandse overheid starten in 2013 met de bouw van een gezamenlijke natuurbrug, het ecoduct Kempengrens. Die zal gebouwd worden over de E34 (A67 genoemd in Nederland) in Postel, ter hoogte van de grens met ...
  • Registratie van faunaslachtoffers in het verkeer: Dieren onder de wielen 3.0 

   Annelies Jacobs; Kristijn Swinnen; Diemer Vercayie (2021)
   Na twee projecten 'Dieren onder de wielen’ en meer dan 10 jaar monitoring van verkeersslachtoffers staat de problematiek in Vlaanderen letterlijk en figuurlijk op de kaart. Duizenden vrijwilligers registreerden sinds 2008 ...