Now showing items 1-5 of 5

  • Inventarisatie van de voor het Vlaams ruimtelijke beleid relevante ruimtelijke ontwikkeling in de buurregio’s en op transnationaal niveau 

   Louis Albrechts; Frank D'hondt; Els Liévois; Thérèse Steenberghen; Lowie Steenwegen; Tuna Tasan-Kok; Jan Jacob Trip; Pieter Van Den Broeck; Wil Zonneveld
   Deze studie heeft als doel de voor het Vlaams ruimtelijk beleid relevante ruimtelijke ontwikkelingen in buurregio’s en op transnationaal niveau te inventariseren met het oog op het detecteren van mogelijke ruimtelijke ...
  • Kritische massa 

   Michiel van Meeteren; Kobe Boussauw; Joren Sansen; Tom Storme; Erik Louw; Evert Meijers; Jonas De Vos; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit 'Syntheserapport Kritische Massa' bevat een samenvatting van de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Kritische Massa', aangevuld met een hoofdstuk 'Conclusie en Beleidsaanbevelingen'. De ...
  • Metropolitane Functies in Metropool Vlaanderen 

   Dr. Evert Meijers; Marloes Hoogerbrugge
   Een metropolitane functie is een gespecialiseerde voorziening van internationale allure op het vlak van cultuur, kennis, beslissingskracht, etc. Vlaanderen en Brussel zijn beter bedeeld met dit soort voorzieningen dan ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit deelrapport bevat de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Topvoorzieningen'. Deze opdracht, uitgeschreven door Ruimte Vlaanderen, is uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Gent, de ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Topvoorzieningen zijn gespecialiseerde voorziening van internationale allure, met een ruim "verzorgingsgebied" of afzetmarkt. De doelstelling van het Vlaams ruimtelijk beleid is een totaalpakket aan topvoorzieningen kunnen ...