Now showing items 1-2 of 2

  • Human Biomonitoring Data Enables Evidence-Informed Policy to Reduce Internal Exposure to Persistent Organic Compounds: A Case Study 

   Ann Colles; Dries Coertjens; Bert Morrens; Elly Den Hond; Melissa Paulussen; Liesbeth Bruckers; Eva Govarts; Adrian Covaci; Gudrun Koppens; Kim Croes; Vera Nelen; Nicolas Van Larebeke; Stefaan De Henauw; Tine Fierens; Griet Van Gestel; Hana Chovanova; Maja Mampaey; Karen Van Campenhout; Ilse Loots; Willy Baeyens; Greet Schoeters (2021)
   Humane biomonitoring (HBM) monitort de niveaus van milieuverontreinigende stoffen in menselijke stalen, wat vaak een onderwerp van bezorgdheid is voor bewoners in de buurt van industrieel verontreinigde sites (ICSs). Rond ...
  • Inzet van biologisch afval - Gevalstudie niet-verontreinigd houtafval 

   Johan Vanneste; Tom Van Gerven; Bart Van der Bruggen; Lieve Helsen; Erika Vander Putten; Nico Vanaken; Luk Umans; Bart Thibau (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2011)
   Door de toenemende aandacht voor de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde stimulansen voor hernieuwbare energiebronnen is het gebruik van biologisch afval als brandstof versterkt in de belangstelling gekomen.Productie ...