Now showing items 1-1 of 1

    • De rol van ruimtelijke ordening in de energieen klimaattransitie 

      Ewald Wauters; Anneleen Dhondt; Birgit Fremault; Peter Corens; Jan Aerts; Pascal Vermeulen
      Het klimaatbeleid staat ook op de Vlaamse agenda bovenaan. Ambities zoals het terugdringen van broeikasgasemissies werden o.a. vastgelegd in het Vlaams Klimaatbeleidsplan, het Vlaams actieplan 'energie-efficiëntie' en het ...