Now showing items 1-11 of 11

  • A healthy urban future for Flanders? Reducing the gap in knowledge for spatial policy and outlining consequences for governance. 

   Peter Vervoort (2016)
   De laatste jaren heeft een groeiend bewustzijn voor de impact van de gebouwde omgeving op gezondheid en welzijn geleid tot de nadruk op leefbare stedelijke omgevingen als voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkeling in ...
  • Bloemen en Cijfers 

   Veerle Strosse; Peter Vervoort
   Private tuinen nemen een groot deel van Vlaanderen in beslag. Dit grote netwerk van groene ruimten heeft veel potentieel voor het leveren van diverse ecosysteemdiensten en het verhogen van de biodiversiteit. Tuinen kunnen ...
  • Burgers laten plannen 

   Ann Pisman; Peter Vervoort
   Ruimtelijk beleid ontwikkelen is traditioneel een taak voor de overheid. Uiteraard wordt dit beleid gemaakt samen met tal van andere actoren, gaande van lokale besturen, het maatschappelijk middenveld, deskundigen tot ...
  • Getting acquainted with their landscape 

   Peter Vervoort; Ann Pisman
   Effectieve veranderingen op het terrein worden onder invloed van de huidige neoliberale beleidscontext voor ruimtelijke planning meer en meer belangrijk. Ook het belang van burgers als ruimtelijke actoren groeit. Landschappen ...
  • Groeien van government naar governance met subsidiariteit als rode draad doorheen het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. 

   Peter Vervoort; Jozefien Hermy; Inge Pennincx; Ann Pisman
   Dit paper bespreekt de veranderende positie van de planningsoverheden in Vlaanderen in de periode 1996-2014. Hiertoe wordt ingegaan op de wijze waarop de Vlaamse overheid via ontvoogding en bestuurskrachtmonitoring de ...
  • Groene buurten als nieuw normaal 

   Peter Vervoort (2020)
   Tijdens de corona-crisis, en zeker tijdens de cruciale eerste maanden van zogenaamde ‘lock-down’ waarin we ons in Vlaanderen maar beperkt konden verplaatsen om de verspreiding van het covid-19 virus te beperken, plooiden ...
  • Leren participeren 

   Oswald Devisch; Liesbeth Huybrechts; Jenny Stieglitz; Sarah Martens; Ann Pisman; Peter Vervoort
   Elk participatief proces maakt je vaardiger in het begeleiden, opzetten en vormgeven van participatieprocessen. Om participatie te stimuleren binnen ruimtelijke processen, wil het Departement Omgeving haar praktijkkennis ...
  • Meer ruimtebeslag en minder open ruimte in Vlaanderen. Een meer gedetailleerde analyse van de feiten. 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker; Veerle Strosse; Peter Vervoort; Katleen Vermeiren; Helena Bieseman
   De Vlaamse open ruimte neemt hoe langer hoe meer een bredere maatschappelijke rol op. Zowel landbouw, natuur, bos, recreatie en water vinden er een plaats. Soms komen functies naast elkaar voor, vaak wordt er een ...
  • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 5 - Gezonde leefomgeving waarborgen 

   Caroline Teughels; Karen Van Campenhout; Peter Vervoort; Maja Mampaey (2021)
   De dagelijkse leefomgeving van mensen heeft een belangrijke invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Die omgeving wordt bepaald door desociale en economische context en de fysieke leefomgeving. Het ruimtelijk beleid, ...
  • Urban sprawl in Vlaanderen 

   Ann Pisman; Geert Mertens; Isabelle Loris; Peter Vervoort
   Begin 2019 werd het onderzoek over monetarisering van urban sprawl in Vlaanderen afgerond. Dit onderzoek, geeft nieuwe inzichten in het voorkomen en de kostprijs van urban sprawl in Vlaanderen. De resultaten zijn niet ...
  • Walkability in Flanders (Belgium) 

   Peter Vervoort; Sara D'Haese; An Verdeyen; Ragnar Van Acker
   Onvoldoende lichaamsbeweging is een sleutelfactor voor niet-overdraagbare ziekten zoals hart- en vaatziekten, verschillende kankers en diabetes type II. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet meer dan de helft van ...