Now showing items 1-10 of 10

  • Analyse van woonreservegebieden op basis van criteria op Vlaams niveau - technische beschrijving 

   Lien Poelmans; Peter Willems; Geert Mertens; Wolfgang Vandevyvere; Isabelle Loris; Katleen Vermeiren; Bram van Ballaer; Koen Grootaert; Peter David (2021)
   Het Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota Omgeving 2014-2019 opteerden voor het verantwoord aansnijden van een deel van de woonuitbreidingsgebieden via een transparante en eenvoudige procedure, en een herbestemming van ...
  • Een derde van Vlaanderen vernieuwen 

   Geert Mertens; Guy Engelen; Peter Willems
   Transformeren in plaats van uitbreiden, dat is de boodschap in het witboek Beleidsplan Vlaanderen. Met het dynamisch landgebruiksmodel RuimteModel Vlaanderen is het ruimtebeslag van Vlaanderen nauwkeurig in kaart gebracht. ...
  • Kansenkaart ruimtelijk rendement verhogen & kansenkaart ruimtelijk uitbreiden voor gemengde omgevingen - actualisatie 2021 

   Lien Poelmans; Tomas Crols; Peter Willems; Geert Mertens (2022)
   In dit document wordt de methode beschreven voor de actualisatie van dekansenkaart ‘ruimtelijk rendement verhogen’ en de kansenkaart ‘ruimtelijkuitbreiden’ voor gemengde omgevingen. Deze kansenkaarten baseren zich op ...
  • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen 

   Karolien Vermeiren; Lien Poelmans; Ann Pisman; Stijn Vanacker; Peter Willems; Guy Engelen
   Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie 'urban sprawl in Europe' (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
  • Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen, toestand 2013-2016-2019 

   Tomas Crols; Lien Poelmans; Lorenz Hambsch; Stijn Vanacker; Peter Willems; Ann Pisman; Karolien Vermeiren; Joris Pieters (2021)
   Urban sprawl is een fenomeen van stedelijke uitbreiding (EEA, 2006) dat in Vlaanderen zeer significant aanwezig is. De studie ‘urban sprawl in Europe’ (EEA, 2016) toonde aan dat België het hoogst scoorde op de Weighted ...
  • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker; Peter Willems; Guy Engelen; Lien Poelmans
   Eind 2016 nam het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO), binnen het departement Omgeving verantwoordelijk voor onderzoek, monitoring en evaluatie, het initiatief om een Ruimterapport (RURA) te ontwikkelen. Het RURA is een ...
  • Ruimterapport Vlaanderen (RURA) 

   Ann Pisman; Stijn Vanacker; Peter Willems; Guy Engelen; Lien Poelmans
   Eind 2016 nam het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO), binnen het departement Omgeving verantwoordelijk voor onderzoek, monitoring en evaluatie, het initiatief om een Ruimterapport (RURA) te ontwikkelen. Het RURA is een ...
  • Samenhangende openruimtegebieden, toestand 2013-2019 - technische beschrijving 

   Hans Van den Berg; Kasper Cockx; Peter Willems; Stijn Vanacker; Ann Pisman (2021)
   In dit document wordt beschreven hoe samenhangende openruimtegebieden in Vlaanderen werden geïdentificeerd en ingedeeld in 5 types o.b.v. hun grootte en ligging t.o.v. landelijke en (rand)stedelijke gebieden.
  • Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen. Indeling op basis van statistische sectoren 

   Karolien Vermeiren; Ann Pisman; Stijn Vanacker; Peter Willems; Isabelle Loris; Guy Engelen
   Het doel van deze opdracht bestaat erin om een indeling van het Vlaamse grondgebied te maken in verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden op het detailniveau van de statistische sectoren. De indeling gebeurt ...
  • Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen. Indeling op basis van statistische sectoren. Toestand 2013-2016-2019. 

   Lien Poelmans; Tomas Crols; Karolien Vermeiren; Stijn Vanacker; Peter Willems; Ann Pisman (2020)
   In het kader van het Ruimterapport 2018 (RURA 2018, Pisman et al., 2018) werd werk gemaakt van een indeling van het Vlaamse grondgebied in ‘verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden’ op het niveau van de ...