Now showing items 1-1 of 1

    • Onderzoek invoering klimaatvriendelijke energiefiscaliteit 

      Esmeralda Jesoirens, Arne Platteau, Sébastien Yasse, Luc Vercruyssen (2019)
      Klimaatvriendelijke energiefiscaliteit (w.o. een CO2-heffing) kan een belangrijke bijdrage leveren tot het reduceren van CO2-emissies. Een dergelijke heffing, die verschilt per brandstof naar gelang de hoeveelheid uitgestoten ...