Now showing items 1-2 of 2

  • Optimale inschatting van de impact van blootstelling aan PM2,5 in Vlaanderen 

   R. Torfs; S. Broekx; F. Deutsch; J. Vankerkom; T. Nawrot; B. Nemery
   Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van AMINAL, cel milieu en gezondheid, om de impact van de blootstelling aan PM2,5 optimaal te kunnen inschatten. In de offerteoproep werden een aantal te onderzoeken elementen vermeld:- ...
  • Uitwerken van een Vlaams beleid rond binnenhuismilieu 

   E. Goelen; P. Geuzens; F. Maes; J. Provoost; R. Torfs; L. Verschaeve; C. Burm; L. Lavrysen
   De definitie van gezondheid zoals deze door de wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werd geformuleerd (zie verder) leert dat gezondheid de resultante is van de verwerking van uitwendige invloeden door de mens. Die invloeden ...