Now showing items 1-1 of 1

    • Ruimterapport 2021 - hoofdstuk 4 - Stromen verduurzamen 

      Helena Bieseman; Sophie De Mulder; Kristof Rubens; Renate Schoofs; Ludo Vanongeval (2021)
      Vanuit maatschappelijke activiteiten zoals wonen, werken, recreëren ontstaan diverse stromen in onze fysieke leefomgeving: mensen, goederen,grondstoffen, voedsel, energie, … Wanneer stromen ruimtelijk duurzaam georganiseerd ...