Now showing items 1-1 of 1

    • Beleidsstudie naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen 

      Nils Hooftman; Régine Feltkamp; Rika Heijse; Norbert Ligterink; Geoffrey Holmes; Pim Van Mensch; Robin Vermeulen; Gerrit Kadijk (2021)
      Deze studie beschrijft de mogelijkheden voor de Vlaamse Overheid om krachtdadig op te kunnen treden tegen emissiefraude door zowel de fabrikant van wegvoertuigen als de gebruikers ervan. Hiervoor starten we met een ...