Now showing items 1-1 of 1

    • Klimaatportaal - Kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar Vlaanderen 

      Rob Lokers; Ingrid Coninx; Patrick Willems; Hugo de Groot; Igor Staritsky (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2018)
      Klimaatverandering, de effecten ervan (hittestress, overstromingen, droogte) en de gevolgen (getroffen personen en gebouwen): het Klimaatportaal Vlaanderen brengt al deze informatie gebruiksvriendelijk in beeld.Vlaanderen ...