Now showing items 1-4 of 4

  • Akoestisch onderzoek van bijzondere muziekactiviteiten: kermissen en carnavalstoeten 

   Chris Neuteleers
   Sinds 1 januari 2013 is er in VLAREM een vernieuwde regelgeving voor het geluidsniveau van muziekactiviteiten opgenomen. Dit wil zeggen dat voor alle muziekactiviteiten waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt ...
  • Financiering lokale klimaatplannen 

   Annick Gommers; Luc Wittebolle; Sarah Bogaert; Pieter Dresselaers
   Lokale klimaatplannen zoals de Burgemeesterconvenant hebben bij lokale overheden een belangrijke dynamiek op gang gebracht in de strijd tegen de klimaatverandering. Uit voorgaande trajecten is gebleken dat de opgestelde ...
  • Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden 

   Koen Couderé; Bart Van Gassen; Mieke Nagels; Aneleen Dhondt; Fien Debuysere
   Het ruimtelijk beleid werkt sturend, bepaalt wat er waar komt onder welke condities. Het is op die manier betrokken bij zowel de oorzaak (het locatiebeleid vormt immers een essentieel onderdeel van de mitigatiestrategie ...
  • LNE helpt Vlaanderen op weg naar een groene economie 

   Birigt Fremault; Annick Gommers; Pascale Tricot; Olivier Van den Kerckhove; Luc Wittebolle
   Voorliggend rapport is het eindrapport van de studie 'LNE helpt Vlaanderen op weg naar een Groene Economie' dat Technum in samenwerking met SuMa Consulting uitvoerde voor het departement LNE.Het onderzoek heeft gelopen van ...