Now showing items 1-1 of 1

    • De Vlaamse Ruimte in 4 Wereldbeelden 

      Guy Engelen, Lien Poelmans, Inge Uljee, Jean-Luc De Kok, Leen Van Esch (2011)
      Als onderdeel van een ruimere praktijkoefening inzake toekomstverkenningen voor de Vlaamse Ruimte is het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) in een ad-hoc opdracht gevraagd om een praktijkoefening scenariobouw uit te werken. ...