Now showing items 1-19 of 19

  • A place-based spatial policy in Flanders 

   Ann Pisman
   In het kader van de Europa 2020 strategie (2010-2020) heeft Europa het idee naar voren geschoven van een gebiedsgerichte benadering als alternatief voor of een toevoeging aan de traditionele ruimtelijke planning. In deze ...
  • Actualisatie en verfijning van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem 

   Steven Sleutel; Tommy D'Hose; Greet Ruysschaert; Suzanna Lettens; Bruno De Vos (2021)
   Hoofddoel van dit project was de ontwikkeling van een methodiek om systematisch bodem organische koolstof stock wijzigingen in Vlaanderen te detecteren. Na een vergelijking van bestaande buitenlandse monitoring initiatieven ...
  • Afstemming van de ruimtevragen uit Vlaamse beleidsthema’s 

   Brecht Vandekerkhove; Hans Vandermaelen; Ellen Waeyenbergh (2016)
   Vele beleidsthema’s van de Vlaamse overheid hebben een ruimtelijke component. De beleidsopties en investeringen die worden beslist door de bijhorende samen in de ruimte. Soms kunnen ze elkaar versterken, maar regelmatig ...
  • Beleidsmatig onderzoek naar financiering van lokale handhavende overheden voor Ruimtelijke Ordening in het licht van de implementatie van het decreet handhaving van de Omgevingsvergunning 

   J Christiaens; J Voets; C Smolders; S Goeminne; C Venhee
   Deze opdracht heeft tot doel een beleidsmatig onderzoek te voeren naar de mogelijkheden tot financiering van de lokale handhavingspartners Ruimtelijke Ordening en flankerende maatregelen daarbij. Daarbij werd gebruik gemaakt ...
  • Bestuurskracht van gemeenten 

   Joris Voets; Tom Coppens; Davy Sterkens; Bart De Peuter; Wouter Van Dooren
   Het onderzoek reikt bouwstenen aan voor de verdere ontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen tussen Vlaanderen en de gemeentelijke overheid op het vlak van ruimtelijke ordening en de verdere invulling van ...
  • Bodemverdichting en slemp in Vlaanderen 

   Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Martin Mulder; Lin Lin; Chung Do Thành; Maarten Volckaert; Marius Heinen; Rob Hendricks (2020)
   Het databestand met bodemfysische en -hydraulische eigenschappen is uitgebreid met de data van 3 bodemhorizonten op 13 percelen. Om het effect van extreme bodemverdichting te kunnen verkennen werden met multiple lineaire ...
  • Bodemverdichting in Vlaanderen 

   Frank van der Bolt; Wim Cornelis; Jan De Pue; Rob Hendriks; Jan van den Akker; Harry Massop; Ingeborg Joris; Jef Dams; Johan Vos (2016)
   Uit onderzoeken blijkt dat machinale bewerking van landbouwbodems in Vlaanderen en Nederland leidt tot bodemverdichting, ook tot onder de ploegdiepte. Kwantitatieve gegevens ontbreken echter. Een verdichte bodemlaag gaat ...
  • Het duwtje in de juiste richting: Hoe de Vlaamse consument begeleiden naar een milieuverantwoord consumptiepatroon. 

   Hendrik Slabbinck; Jolien Vandenbroele; Anneleen Van Kerckhove; Iris Vermeir
   Ons huidig consumptie- en aankooppatroon van voeding is problematisch. Het ligt niet alleen aan de basis van de huidige obesitasepidemie, maar zet ook ons leefmilieu en de natuur onder druk (Aiking, 2011). De ecologische ...
  • Kritische massa 

   Michiel van Meeteren; Kobe Boussauw; Joren Sansen; Tom Storme; Erik Louw; Evert Meijers; Jonas De Vos; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit 'Syntheserapport Kritische Massa' bevat een samenvatting van de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Kritische Massa', aangevuld met een hoofdstuk 'Conclusie en Beleidsaanbevelingen'. De ...
  • Monitoring van het organische koolstofgehalte in Vlaamse bodems in openbaar domein en particuliere tuinen 

   Steven Sleutel; Tommy D'Hose; Greet Ruysschaert; Suzanna Lettens; Bruno De Vos (2021)
   Hoofddoel van onderhavige opdracht is om betrouwbare kengetallen te bekomen van bodem organische koolstof voorraden voor verschillende subcategorieën vallende onder ‘Ruimtebeslag’. Voor deze statistieken werden in totaal ...
  • Nieuwe inzichten voor de procesvoering bij complexe omgevingsprojecten 

   Geoffrey Vanderstraeten, Michiel Van Damme (2020)
   Omgevingsbesluitvorming is complex en daardoor ook continu in ontwikkeling. Pakweg 30 jaar geleden werden omgevingsbeslissingen nog vaak top-down genomen en uitgerold, vanuit sectorale taken en bevoegdheden, zonder al te ...
  • Onderzoek naar de evolutie van de ruimtebehoefte voor niet verweefbare bedrijvigheid 

   Stéphane Jacobs; Frank Van Durme; Prof. Dr. Gino Verleye; Prof. Dr. Frank Witlox
   Doel van deze studie is de tussentijdse evaluatie van de cijfermatige en kwalitatieve ruimtebehoefte voor economische activiteiten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) met bijzondere aandacht voor kwantitatieve ...
  • Overzicht van de epidemiologische en klinische studies over de gezondheidseffecten van radiofrequentie straling die in 2017 werden gepubliceerd 

   Maurits De Ridder; Birgit Mertens; Maryse Ledent; Luc Verschaeve
   Het Departement Omgeving volgt de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op om snel te kunnen inspelen op de resultaten. Het opvolgen en evalueren van nieuw onderzoek gebeurt door experten van Sciensano, IMEC en de ...
  • Overzicht van de epidemiologische en klinische studies over de gezondheidseffecten van radiofrequentie straling die in 2018 werden gepubliceerd 

   Maurits De Ridder; Birgit Mertens; Maryse Ledent
   Het Departement Omgeving volgt de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op om snel te kunnen inspelen op de resultaten. Het opvolgen en evalueren van nieuw onderzoek gebeurt door experten van Sciensano, IMEC en de ...
  • Overzicht van de epidemiologische en klinische studies over de gezondheidseffecten van radiofrequentie straling die in 2019 werden gepubliceerd 

   Maurits De Ridder; Birgit Mertens; Maryse Ledent
   Het Departement Omgeving volgt de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op om snel te kunnen inspelen op de resultaten. Het opvolgen en evalueren van nieuw onderzoek gebeurt door experten van Sciensano, IMEC en de ...
  • Sturingsmodellen voor het wonen 

   Paul Arts; Marten Dugernier; Eline Mulkens; Frank Witlox; Kobe Boussauw; Veronique Van Acker
   De studie geeft inzicht in bestaande sturingsmodellen voor het wonen zowel in Vlaanderen als in het buitenland, het effect dat ze kunnen hebben op de toedeling van bijkomende woongelegenheden over de gemeenten in Vlaanderen, ...
  • Support space: flooding and resilience 

   Barbara Tempels (2016)
   Het onderzoek vertrekt vanuit de stijgende overstromingsrisico’s en gaat op zoek naar een veerkrachtige manier om hiermee om te gaan. Overstromingsrisico’s ontstaan op de interactie van het watersysteem met ruimtelijke ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Dit deelrapport bevat de analyses die zijn gemaakt in het kader van de 'Studieopdracht Topvoorzieningen'. Deze opdracht, uitgeschreven door Ruimte Vlaanderen, is uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Gent, de ...
  • Topvoorzieningen 

   Tom Storme; Evert Meijers; Michiel van Meeteren; Joren Sansen; Erik Louw; Jorn Koelemaij; Kobe Boussauw; Ben Derudder; Frank Witlox
   Topvoorzieningen zijn gespecialiseerde voorziening van internationale allure, met een ruim "verzorgingsgebied" of afzetmarkt. De doelstelling van het Vlaams ruimtelijk beleid is een totaalpakket aan topvoorzieningen kunnen ...