Now showing items 1-8 of 8

  • Binnenlucht in Basisscholen (BIBA) 

   Marianne Stranger; Katleen De Brouwere; Eddy Goelen; Eva Govarts; Gudrun Koppen; H. Willems; Rudi Torfs; Kristine Desager
   Deze studie heeft tot doel de invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en van klasinrichting te bepalen op de kwaliteit van de binnenlucht in scholen. Het zal aanleiding geven tot het formuleren van concrete aanbevelingen ...
  • Clean Air, Low Energy 

   Marianne Stranger; Stijn Verbeke; Martin Täubel; Jelle Laverge; Debby Wuyts; Françoise Geyskens; Rudi Swinnen; Lot Verbeke; David Poelmans; Francis Boonen; Joris Lauwers; Katleen De Brouwere; Eddy Goelen; Anne Hyvärinen; Arnold Janssens; Bart Ingelaere
   Dit verkennend onderzoek had als doel de karakterisatie van de binnenluchtkwaliteit in energie‐efficiënte gebouwen (woningen en scholen). Fysische, chemische en biologische parameters werden gemeten om te bestuderen of het ...
  • Economische waarderingsstudie van ecosysteemdiensten voor MKBA 

   Inge Liekens; Marije Schaafsma; Jan Staes; Leo De Nocker; Roy Brouwer; Patrick Meire
   Deze studie bekijkt de kwantificering en de waardering van ecosysteemdiensten van natuurlandschappen. Natuurlandschappen definiëren we als landschappen die grotendeels bestaan uit natuurlijke elementen zoals bomen, wilde ...
  • Filtering pollutions originating from residential wood burning 

   Borislav Lazarov
   Het is bekend dat de rook die tijdens de houtverbrandingsprocessen ontstaat, veel voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevat, meestal als gevolg van onvolledige verbranding. Hoewel de samenstelling van de rook meestal ...
  • Flanders Indoor Exposure Survey 

   Eddy Goelen; Katleen De Brouwere; Gudrun Koppen; Maarten Spruyt; Rudi Torfs
   De Vlaamse overheid wil nagaan wat het belang is van de blootstelling aan binnenhuispolluenten in Vlaanderen gegevens verzamelen over binnenluchtconcentraties, infiltratie van pollutie van buiten naar binnen en daaraan ...
  • Geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3D) 3D-lagenmodel van Vlaanderen 

   Jef Deckers; Roel De Koninck; Stijn Bos; Matsen Broothaers; Katrijn Dirix; Lorenz Hambsch; David Lagrou; Timothy Lanckacker; Johan Matthijs; Bernd Rombaut; Katleen Van Baelen; Tom van Haren
   In 2013 gaven het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij opdracht om een nieuw, gedetailleerder 3D geologisch alsook een nieuw 3D hydrogeologisch model op te stellen. ...
  • Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013 

   Lien Poelmans; Leen Van Esch; Liliane Janssen; Guy Engelen
   Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ...
  • Renovair 

   Marianne Stranger; Stijn Verbeke; Martin Täubel; Jelle Laverge; Françoise Geyskens; Lot Verbeke; Eddy Goelen; Anne Hyvärinen; Arnold Janssens; Wim Aerts; Jef Daems; Maarten Spruyt; Ighor Van de Vyver
   De Renovair studie werd opgestart met de volgende doelstellingen:1) Het genereren van representatieve gegevens over het binnenmilieu voor- en na de uitvoering van energiebesparende renovaties, met als doel om de gevolgen ...